کد خبر: 317514 A

مدیر عامل شرکت پست در تشریح برنامه تبدیل به شرکت ملی پست عنوان کرد:

مدیر عامل شرکت پست برنامه اصلی این شرکت را ورود به فعالیت های اقتصادی که ممکن است برای بخش خصوصی توجیه اقتصادی نداشته باشد،عنوان کرد.

حسین مهری در پاسخ به سوال خبرنگار ایلنا، در رابطه با اینکه پس از تبدیل شرکت پست به شرکت ملی پست چه برنامه هایی را دنبال خواهند کرد، بیان داشت: پس از تبدیل این شرکت به شرکت ملی پست، تمام وظایف این شرکت در چارچوب وظایف حاکمیتی باقی می ماند.

مدیر عامل شرکت پست با اعلام اینکه برنامه این شرکت پس از تبدیل به شرکت ملی پست ورود به بخش‌هایی است که برای بخش خصوصی توجیه اقتصادی ندارد، افزود: پس از این اتفاق این شرکت مانند قبل یک اپراتور حاکمیتی خواهد بود و در بین شرکت‌های خصوصی نیز رقابت‌هایی خواهد داشت.

وی با اشاره به اینکه پس از تبدیل شرکت پست به شرکت ملی پست بخشی از بانک‌های اطلاعاتی در اختیار این شرکت باقی می‌ماند، بیان داشت: این کار به دلیل مسائل امنیتی انجام می گیرد؛ بنابراین نگرانی در رابطه با واگذاری‌ها وجود نخواهد داشت.

بخش خصوصی رقابت مدیر عامل شرکت ملی پست
نرم افزار موبایل ایلنا