کد خبر: 317813 A

با حضور معاون اول و وزیر صنعت ؛

ایلنا: معاون اول رئیس جمهوری، وزیر صنعت معدن و تجارت و همراهان ایشان در این سفر سه واحد صنعتی استان زنجان را افتتاح خواهند کرد.

به گزارش ایلنا ، معاون اول رئیس جمهور، وزیر صنعت، رئیس صندوق توسعه ملی و رئیس کل بانک مرکزی برای شرکت در مراسم افتتاح چند واحد صنعتی و حضور در جلسه شورای اداری استان روز شنبه وارد زنجان شدند .

معاون اول رئیس جمهوری، وزیر صنعت معدن و تجارت و همراهان ایشان در این سفر سه واحد صنعتی استان زنجان را افتتاح خواهند کرد.

بهره برداری از شرکت آریا رنگ درخشان، شرکت آنا کیمیا منگنز و شرکت پیوسته سهند از برنامه های پیش بینی شده برای این سفر یک روزه ی جهانگیری، نعمت زاده و همراهان ایشان است.

شرکت آریا رنگ درخشان با هدف تولید گراور چاپی با طی مراحل مربوطه با دریافت جواز تاسیس در سال 92، فعالیت خود را آغاز کرده است.

این شرکت تولید کننده کاغذ روکش و منتشر کننده هیلوگراور برای بسته بندی است که در روستای خمارک خدابنده واقع شده است که با بهره برداری از آن برای 76 نفر به صورت مستقیم اشتغالزایی می شود.

شرکت آناکیمیا منگنز واقع در کیلومتر چهار شهرستان ماهنشان با هدف تولید پرمنگنات پتاسیم جواز تاسیس خود را در سال 90 دریافت کرده است که با بهره برداری از آن برای 46 نفر اشتغالزایی می شود.

شرکت ریخته گری پیوسته سهند با سرمایه گذاری چینی با هدف ایجاد قطب زنجیره ای فولاد در سال 92 جواز تاسیس خود را دریافت کرده است و با بهره برداری از آن برای 900 نفر اشتغالزایی می شود.

استان زنجان صنعت معاون اول وزیر صنعت معدن و تجارت واحد صنعتی
نرم افزار موبایل ایلنا