کد خبر: 317958 A

گامهای گردشگری سلامت کیش درمسیر توسعه وتحول؛

95 عمانی دراولین پرواز خط کیش -عمان - کیش ٫ برای استفاده از خدمات درمانی وارد جزیره کیش می شوند.

به گزارش ایلنا، توسعه ارتباطات بین المللی وفعال کردن شاخه های مختلف گردشگری برای به حرکت درآوردن چرخ اقتصاد جزیره کیش ودرنگاه عالیتر کمک به رشد اقتصادی کشور با درآمدهای حاصله از گردشگری ازجمله برنامه های مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش دردوسال گذشته بوده است.

دراین راستا برقراری خطوط پروازی به کشورهای همسایه وبهره برداری از پتانسیل های جزیره کیش با تاکید دکتر مونسان دردستور کار مسئولان سازمان منطقه آزاد کیش قرار گرفت.

کشورمان ایران به عنوان یکی از پیشرفته ترین کشورها درعلوم پزشکی ودرمانی دردنیا مطرح است . درجزیره کیش نیز با تکیه براین توانمندی وبا پیگیریهای انجام شده از سوی مسئولان سازمان منطقه آزاد کیش٫ ضمن تجهیز بیمارستان بین المللی تخصصی وفوق تخصصی جزیره از حضور پزشکان مجرب برای دستیابی به توانمندیهای مورد نیاز درگردشگری سلامت استفاده شد.

تامین زیرساخت های پزشکی ودرمانی به عنوان گام نخست درگردشگری سلامت درجزیره کیش مدنظر قرارگرفت وپس ازایجاد امکانات مورد نیاز درگام دوم با ایجاد خطوط پروازی به کشورهای منطقه٫ سازمان منطقه آزاد کیش درصدد است جزیره کیش را به قطب گردشگری سلامت در کشور ومنطقه تبدیل کند.

دراین زمینه راه اندازی خط پروازی درمسیر کیش - مسقط - کیش با همکاری شرکت هواپیمایی کیش ویکی از شرکت های هواپیمایی عمان انجام شد ودرنخستین سورتی این پرواز 95 عمانی برای استفاده از امکانات درمانی کیش، شنبه 9 آبان ساعت 19 وسی دقیقه وارد جزیره می شوند.

گفتنی است پروازهای کیش- مسقط هرهفته شنبه ها به صورت رفت وبرگشت برقرار است.

اقتصاد بیمارستان سلامت گردشگری سلامت قطب گردشگری
نرم افزار موبایل ایلنا