کد خبر: 318201 A

دبیرکل خانه کشاورز مطرح کرد:

ایلنا: دبیرکل خانه کشاورز گفت: بخش کشاورزی به دلیل حداقل وابستگی نسبی خارجی و ارزی، خسارات را از تحریم ها تحمل کرده است، ولی به شدت نیازمند ورود تکنولوژی های نو است.

به گزارش خبرنگار ایلنا، عیسی کلانتری دبیرکل خانه کشاورز در نشست شورای مرکزی خانه کشاورز ضمن اظهار امیدواری از بارندگیهای اخیر بیان داشت: بارندگیهای اخیر رضایت کشاورزان و مدیران وزارت نیرو را جلب و امیدواریم سال زراعی – باغی خوبی داشته باشیم .

دبیر کل خانه کشاورز با اشاره به فضای خوب ایجاد شده با موضوع برجام گفت: امیدواریم کشاورزان نیز بتوانند برای رونق بخش کشاورزی از سرمایه های آزاد شده و امتیازات رفع تحریمها در جهت استفاده از فن آوری های نو در بذر ،کود،سم و ... بهره مند شوند .

کلانتری همچنین با اعلام اینکه بخش کشاورزی به دلیل حداقل وابستگی نسبی خارجی و ارزی، خسارات را از تحریم ها تحمل کرده است، ولی به شدت نیازمند ورود تکنولوژی های نو می باشد تاکید کرد: کشاورزان ما نباید از نتیجه تحقیقات غنی کشورهای توسعه یافته که ما به راحتی قادر به دستیابی به آنها نیستیم، محروم شوند .

وی با انتقاد از برنامه ریزی برای توسعه بخش کشاورزی بطوری که تصور می شود روی منابع عظیم آب نشسته ایم ، بیان داشت:  بر اساس بررسی های میدانی در بعضی از دشتهای کشور تا کنون تا ۵۰٪ بیش از نیاز گیاه آب رها کرده ایم و با عدم رعایت قوانین تبخیر و تعرق در مصرف آب در این دشتها ،محصول کاهش داشته است.

دبیرکل خانه کشاورز از دست اندرکاران دولتی خواست مصرف آب با توجه به شدت تبخیر و تعرق و بهره وری بیشتر در دستور کار قرار گیرد تا انشااله طی یک برنامه بیست ساله وضع ذخایر آبی کشور از حالت بحران خارج شده و از همین رگذر شاهد رونق بخش کشاورزی علمی باشیم .

بخش کشاورزی کشاورزی تحریم ها عیسی کلانتری خانه کشاورز
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر