کد خبر: 318778 A

در گفت‌وگو با ایلنا مطرح شد؛

زنجانی با گفته هایش به دنبال بدست گرفتن زمان است و به خوبی نیز توانسته همه مردم کشور را با ادبیات خود سردرگم کند.

باقدرت سخن می گوید، به مسولان وزارت نفت حرف هایی می زند که نشان از حمایت های پشت پرده از وی دارد. هر بار که مطلبی می گوید مدتی طول نمی کشد که گفته اش از سوی دستگاه های مربوط رد می شود. تنها تلاش دارد که زمان را مدیریت کند گویی از این مدیریت زمان بهره می برد و برای وی و دوستانش این زمان ها هستند که مهم به نظر می رسند.

بابک زنجانی جوانی که زود بر سر زبان ها افتاد و با همه عکس یادگاری گرفت از سیاست مدار تا هنرمند و سردار. برای وی تنها شهرت مهم بود و همین شهرت بود که وی را بیش از هر کسی بر سر زبان ها انداخت. برخی می گویند بابک زنجانی تنها یک فرد است و دست های پنهانی در زنجانی ساختن او دخیل هستند، دست‌هایی که به طور حتم با نهادهای قدرت و ثروت در ارتباط است.

زنجانی بدون کمک برخی افراد قادر به میلیاردر شدن نبود هرچند خود بیان می کند که توانش بسیار زیاد است.اکنون او با قدرت می گوید 2 میلیارد برایش پول خرد است ولی در حساب های بین المللی وی همین مقدار پول خرد یافت نمی شود.

منصور کمال نیا کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا بیان می‌دارد که زنجانی حاصل رانت های پشت پرده مسوولان مطرح است. زنجانی با گفته هایش به دنبال بدست گرفتن زمان است و به خوبی نیز توانسته همه مردم کشور را با ادبیات خود سردرگم کند.

این گفته کمال نیا از بسیاری جهات درست است چرا که امروز موضوع زنجانی در سطح کشور مطرح است و پیر و جوان ، زن و مرد همه از زنجانی سخن می گویند و بر این باورند که چگونه یک جوان طی چند سال میلیارد بین المللی می شود.

حال یک فرضیه وجود دارد که آیا زنجانی با گفته های خود تلاش دارد به همفکرانش زمان دهد تا راهکاری برای رهایی بدست آورند. بدون شک اگر زنجانی زبان بگشاید و حقیقت را بیان کند نام افراد بسیاری مطرح خواهد شد افرادی که توانستند میلیارد ها بیشتر از زنجانی دلار روانه حساب های شخصی خود کنند.

مسئولان گذشته از جمله رییس دولت دهم باید درباره زنجانی حقایق را بیان کند، چرا که به نظر می رسد وی در جریان تمامی اتفاقات است. احمدی نژاد به خوبی می داند که چطور زنجانی توانسته است تبدیل به یک میلیاردر شود. رییس دولت های نهم و دهم که مدعی بود اسامی مفسدان اقتصادی را در جیب دارد حتی یک بار هم در خصوص زنجانی و زنجانی ها سخن به زبان نیاورد و همین سکوت و ... بود که موجی از فساد را در کشور به وجود آورد. فساد هایی که نام نزدیکان رییس دولت نهم و دهم در آن دیده می شود.

بابک زنجانی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر