کد خبر: 318975 A

اولین مجمع عمومی انجمن صنایع پوشاک ایران بعد از ظهر امروز با حضور اعضای این انجمن در هتل استپیناس برگزار شد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، اولین مجمع عمومی انجمن صنایع پوشاک ایران بعد از ظهر امروز با حضور اعضای این انجمن در هتل اسپیناس برگزار شد.

در ابتدای این نشست سامبوت هاکوپیان رئیس هیات مؤسس انجمن صنایع پوشاک ایران سخنرانی کرد و در ادامه هیات رئیسه انجمن آقایان بصیری، اعتماد و رضاییان انتخاب شدند و با اخذ آراء انتخاب هیات مدیره و بازرسین انجمن صنایع پوشاک ایران صورت گرفت.

همچنین اساسنامه انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پوشاک به تصویب رسید. به استناد ماده 131 قانون کار جمهوری اسلامی ایران و در اجرای آیین‌نامه انجمن‌های صنفی و کانون‌های مربوط و به منظور حفظ حقوق ومنافع مشروع و قانونی بهبود وضع اقتصادی کارفرمایان این انجمن صنفی تشکیل شده است.

براساس این اساسنامه انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پوشاک ایران دفتر مرکزی آن در استان تهران مستقر شده و در صورتی که هیات مدیره نشانی انجمن صنفی را در محدوده حوزه فعالیت خود تغییر دهند مراتب را به اطلاع اعضا رسانده و به طور کتبی به وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی منعکس خواهند کرد.

از وظایف اساسی و عام این انجمن صنفی می‌توان به استیفای حقوق و خواست‌های مشروع و قانونی اعضا به منظور نیل به اهداف انجمن، جمع‌آوری اطلاعات وبررسی و تحقیق درباره مشکلات، شناخت نیازها و اولویت‌ها، برنامه‌ریزی برای تامین نیازهای صنفی و آموزش و توسعه فعالیت‌ها است، همچنین سعی در بهبود کیفیت تولید،‌ارتقای بهره‌وری و انتقال نوآوری تکنولوژیک از دیگر مواردی است که می توان به آن اشاره کرد.

 همچنین ایجاد ارتباط با تشکل‌ها و سازمان‌های مرتبط، پیوستن به انجمن‌های صنفی همگن، حمایت و دفاع از حقوق منافع صنفی و حرفه‌ای اعضا و نیز قبول مسئولیت و همکاری با وزارتخانه ها و سازمان‌ها و نهادهای رسمی از دیگر وظایف اساسی این انجمن است.

 

ایران جمهوری اسلامی ایران حقوق وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی وزارتخانه
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر