کد خبر: 319368 A

بانک مرکزی اعلام کرد: تسهیلات پرداختی بانک ها در 6 ماهه سال 1394 به بخش های اقتصادی مبلغ 1601.6 هزار میلیارد ریال است که در مقایسه با 6 ماهه سال گذشته مبلغ 138.3 هزار میلیارد ریال (معادل 9.4 درصد) افزایش داشته است.

به گزارش ایلنا از روابط عمومی بانک مرکزی، سهم تسهیلات پرداختی بانک ها به بخش صنعت و معدن در 6 ماهه نخست امسال 479 هزار میلیارد ریال (معادل 29.9 درصد) بوده که نسبت به 6 ماهه سال گذشته 13 هزار میلیارد ریال (معادل 2.8 درصد) افزایش داشته است.

سهم تسهیلات پرداختی در قالب سرمایه در گردش در همه بخش های اقتصادی در 6 ماهه سال جاری مبلغ 1018.7 هزار میلیارد ریال معادل 63.6 درصد کل تسهیلات پرداختی است که در مقایسه با 6 ماهه سال گذشته مبلغ 137.2 هزار میلیارد ریال معادل 15.6 درصد افزایش نشان می دهد.

همچنین سهم تسهیلات پرداختی بابت تأمین سرمایه در گردش بخش صنعت و معدن در 6 ماهه سال جاری معادل 389.2 هزار میلیارد ریال بوده که حاکی از تخصیص 38.2 درصد از منابع تخصیص یافته به سرمایه درگردش همه بخش های اقتصادی (مبلغ 1018.7 هزار میلیارد ریال) است.

براساس این گزارش، از 479 هزارمیلیارد ریال تسهیلات پرداختی دربخش صنعت و معدن معادل 81.2 درصد آن (مبلغ 389.2هزار میلیارد ریال) در تامین سرمایه در گردش پرداخت شده که بیانگر توجه و اولویت دهی به تامین منابع برای این بخش توسط بانک ها در سال جاری است.

در این گزارش آمده است: همچنان باید در تداوم مسیر جاری ملاحظات مربوط به کنترل تورم را نیز در نظر گرفت و همواره مراقب قدرت گرفتن پتانسیل تورمی ناشی از فشار تقاضای کل در اقتصاد نیز بود.

بر این اساس ضروری است به افزایش توان خلق پول بانکها از طریق افزایش سرمایه و بهبود کفایت سرمایه بانکها، کاهش تسهیلات غیرجاری و بازگرداندن آنها به مسیر صحیح اعتباردهی بانکها، افزایش بهره وری بانکها در تامین سرمایه در گردش تولیدی، پرهیز از فشارهای مضاعف بر دارایی بانکها و ترغیب بنگاه های تولیدی به سمت بازار سرمایه به عنوان یک ابزار مهم درتامین مالی طرح های اقتصادی (ایجادی)توجه ویژه ای کرد.

اقتصاد بانک مرکزی تورم صنعت و معدن بنگاه های تولیدی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر