کد خبر: 320687 A

در حکمی از سوی دکتر کرباسیان صورت گرفت:

دکتر مسعود کرباسیان رئیس‌کل گمرک ایران در حکمی علی رحیمیان را به سمت مدیرکل دفتر حوزه ریاست کل گمرک ایران منصوب کرد.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی گمرک ایران، رحیمیان پیش از این انتصاب مدیرکل امور اداری و رفاه گمرک بود. همچنین دکتر کرباسیان بنا به پیشنهاد معاون توسعه مدیریت و منابع در حکم دیگری با حفظ پست سازمانی، سرپرستی اداره کل امور اداری و رفاه را به علی رحیمیان مدیرکل دفتر حوزه ریاست کل محول کرد.

بنابر این گزارش، معاونت اداری و مالی اداره کل گمرک فرودگاه امام خمینی(ره) و معاونت اداری- مالی و حقوقی گمرک جنوب تهران نیز در سوابق کاری علی رحیمیان مدیرکل دفتر حوزه ریاست گمرک ایران دیده می‌شود.

روابط عمومی فرودگاه امام گمرک معاون گمرک ایران
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر