کد خبر: 321243 A

رئیس کمیسون انرژی با حضور در غرفه ایلنا مطرح کرد:

مروی گفت: بهینه‌سازی پالایشگاه‌ها وتاسیسات وساخت پالایشگاه‌های جدید جهت افزایش صادرات نفت خام و تولید محصولات با ارزش افزوده بالاتر را دردستورکار قرارداده‌ایم.

علی مروی با حضور در غرفه ایلنا در بیست ویکمین نمایشگاه مطبوعات با اشاره به قدیمی‌بودن تاسیسات نفتی گفت: ما برای جلوگیری از خام فروشی نفت باید ضمن برنامه ریزی برای تولیدو صادرات فرآورده در جهت ساخت پالایشگاه‌ جدید و بازسازی پالایشگاه های قدیمی اقدام کنیم.

وی اظهار داشت: بهینه‌سازی پالایشگاه‌ها وتاسیسات وساخت پالایشگاه‌های جدید جهت افزایش صادرات نفت خام و تولید محصولات با ارزش افزوده بالاتر را دردستورکار قرارداده‌ایم.

نفت نمایشگاه مطبوعات خام پالایشگاه مروی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر