کد خبر: 321283 A

مدیرعامل بانک صنعت معدن;

علی اشرف افخمی مدیرعامل بانک صنعت معدن از غرفه ایلنا در بیست ویکمین نمایشگاه مطبوعات بازدید کرد.

علی اشرف افخمی مدیرعامل بانک صنعت معدن از غرفه ایلنا در بیست ویکمین نمایشگاه مطبوعات بازدید کرد.

وی در خصوص آخرین فعالیت‌های این بانک گفت: با توجه به وظیفه تعریف شده ما اولویت ما دادن تسهیلات و همکاری با واحدهای صنعتی است خوشبختانه توانستیم با وجود تحریم‌ها در دوسال اخیر به روند کمک‌رسانی خود ادامه دهیم.

افخمی افزود: در حال حاضر مهمترین مشکل واحدهای صنعتی کشور کمبود اعتبار است. برای توسعه و به روز کردن خط تولید که با گشایش اعتبار و فاینانس‌هایی که ما در این مدت انجام داده‌ایم توانسته‌ایم این مشکل را تا حدودی حل کنیم.

صنعت معدن نمایشگاه مطبوعات افخمی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر