کد خبر: 325030 A

جهانگیری:

ایلنا: جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری با تاکید براینکه عدالت محوری، مردمی کردن و دانش بنیان بودن اقتصاد از ویژگی های اصلی اقتصاد مقاومتی است، گفت: اقتصاد مقاومتی رویکردی جدید به اقتصاد است و لازم است با کنار گذاشتن رویکردهای سنتی به دنبال تحقق اقتصاد مقاومتی باشیم.

به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، جلسه ستاد راهبری و مدیریت اقتصاد مقاومتی به ریاست معاون اول رئیس جمهور برگزار شد.

اسحاق جهانگیری در این جلسه با اشاره به تدوین یازده برنامه ملی برای اجرای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، افزود: این یازده برنامه ملی در حقیقت قرار است مهمترین مسائل و تنگناهای اصلی کشور را مرتفع کند و دولت نیز بنا دارد با پرداختن به این موضوعات، راه های توسعه کشور را هموار سازد.

معاون اول رئیس جمهوری ادامه داد: این یازده برنامه که محوری ترین مسائل کشور هستند، باید در قالب برنامه ششم توسعه نیز نمود پیدا کنند.

جهانگیری با تاکید براینکه عدالت محوری، مردمی کردن و دانش بنیان بودن اقتصاد از ویژگی های اصلی اقتصاد مقاومتی است، خاطرنشان کرد: اقتصاد مقاومتی رویکردی جدید به اقتصاد است و لازم است با کنار گذاشتن رویکردهای سنتی به دنبال تحقق اقتصاد مقاومتی باشیم.

در این جلسه که وزرای نفت، فرهنگ و ارشاد اسلامی، ارتباطات و فناوری اطلاعات، جهاد کشاورزی، نیرو، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، راه و شهرسازی، صنعت، معدن و تجارت، رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، معاون علمی و فناوری رئیس جمهور، معاون رئیس جمهور در امور مجلس، رئیس کل بانک مرکزی، معاون رئیس جمهور در امور اجرایی، دبیر هیات دولت و رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی نیز حضور داشتند، گزارشی از بررسی ها و جمع بندی های نهایی درخصوص برنامه های یازدگانه ملی اقتصاد مقاومتی ارائه شد و هر یک از اعضا نظرات و دیدگاه های خود را در این خصوص بیان کردند.

در ادامه این نشست پس از بحث و تبادل نظر درخصوص راهکارهای اجرای اقتصاد مقاومتی، نماینده سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور گزارشی از ساختار سازمانی و نیز آیین نامه برگزاری جلسات کمیسیون تخصصی ستاد راهبری و مدیریت اقتصاد مقاومتی شامل ترکیب اعضاء، نحوه طرح موضوعات و نظام تصمیم گیری حاکم بر کمیسیون ارائه کرد.

اقتصاد اقتصاد مقاومتی راه و شهرسازی نفت معاون اول رئیس جمهوری
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر