کد خبر: 325835 A

با حضور وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت :

سیاستها، راهبردها و برنامه های امور بهداشت، ایمنی، محیط زیست و انرژی در اولین نشست شورایعالی HSEE وزارت صنعت، معدن و تجارت با حضور مهندس نعمت زاده بررسی شد.

به گزارش ایلنا ، وزیر صنعت، معدن و تجارت در اولین نشست شورایعالی HSEE با اشاره به اهمیت  سلامت، ایمنی و محیط زیست گفت : HSEE جزئی از فعالیتهای صنعتی، معدنی است.

نعمت زاده این فرایند یکپارچه و نظام یافته را عامل پیشگیرانه و حفاظتی در حفظ ارزشها و صیانتهای انسانی و زیست محیطی ذکر کرد.

وی با بیان  اهمیت و نقش شورا در همفکری و هم افزائی بین صنعت و دانشگاه در پیشبرد برنامه های HSEE وزارت گفت : تولید فکر، خلاقیت و ایجاد زیرساخت موضوع علم به عمل در قالب چهارمقوله HSEE با مشارکت و دلسوزی اعضاء میسر می شود.

 

 

انرژی سلامت صنعت معدن و تجارت محیط زیست وزارت صنعت معدن و تجارت
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر