کد خبر: 326844 A

دبیر کل مجمع واردات مطرح کرد:

برای سرمایه گذار بین المللی، موضوع تامین امنیت سرمایه و کاهش ریسک مواجهه سیاسی با آن را موضوع بسیار مهمی است.

محمد آقایی دبیر کل مجمع واردات در گفتگو با خبرنگار ایلنادر خصوص چالش های مدیریت واردات در دوره پسابرجام، اظهار  داشت: توقعی که وجود دارد آن است که مسیری که واردات باید در دوره پسابرجام طی کند، به جذب سرمایه گذاری های خارجی، انتقال تکنولوژی و مشارکت در تولید مشترک ختم شود.

وی با اشاره به الزامات اولیه برای ورود سرمایه گذار خارجی ادامه داد: موضوعات متعددی وجود دارد که در مذاکرات مشترک واردکنندگان با طرف های خارجی، روی آن تاکید می شود. و اگر کشور به دنبال جذب سرمایه گذار خارجی است باید حداقل های مورد درخواست طرف خارجی را تدارک ببیند تا انگیزه ها برای ورود سرمایه خارجی افزایش پیدا کند.

آقایی اضافه کرد: برای سرمایه گذار بین المللی، موضوع تامین امنیت سرمایه و کاهش ریسک مواجهه سیاسی با آن را موضوع بسیار مهمی است. آنها امنیت سرمایه و حقوق مترتب بر آن را  کلید ورود سرمایه به کشورهای دیگر می دانند.

دبیر کل مجمع واردات تاکید کرد: در این میان باید به مهم نیز توجه داشت که میان امنیت سرمایه گذاری و احساس امنیت تفاوت های ظریفی نهفته است و سرمایه گذاران بیش از اینکه به اصل امنیت نیاز داشته باشند باید احساس امنیت را در خود احساس کنند؛ احساسی که با تعامل دولت و متولیان قانون گذاری حاصل می شود.

آقایی ادامه داد: علاوه بر این، صادرکننده کالا به ایران باید به واسطه برایند سیگنالهای دریافتی از ایران به این نقطه برسد که در صورت سرمایه گذاری در ایران، با انبوهی از مقررات و قوانین و آئین نامه ها محصور و محدود نخواهد شد و می تواند با اطمینان خاطر از ثبات رویکردها و  قوانین نسبت به برنامه ریزی برای کسب و کار خود اقدام کند.این اطمینان خاطر در واقع نوعی امنیت و انگیزه ورود برای سرمایه گذاران پدید می آورد.

به گفته آقایی نقش تشکل های بخش خصوصی از جمله مجمع واردات و سایر تشکل های حوزه تجارت خارجی در ایجاد این احساس، می تواند حیاتی و سرنوشت ساز باشد.

وی با اشاره به رصد اوضاع اقتصادی کشور از سوی شرکای تجاری خارجی اضافه کرد: جهت یابی برای جذب سرمایه گذار خارجی بسیار حائز اهمیت است. ابتدا باید مشخص شود که سرمایه گذاری های خارجی را از چه طریقی می خواهیم به بدنه اقتصادی کشور اضافه کنیم و اینکه در کجاها می خواهیم سرمایه گذاری شود. اطلاع از این موضوع برای سرمایه گذار خارجی ضرورت دارد که آیا اقتصاد کشور، برنامه ای برای جانمایی سرمایه گذار خارجی دارد یا خیر؟

آقایی ادامه داد:  کشورهای شرق آسیا در طول یک دهه اخیر توانسته اند بخش عمده ای از سرمایه گذاری های خارجی را به سمت خود هدایت کنند ولی موضوع این است که آنها می دانستند که سرمایه گذار خارجی را به کدام بخش از اقتصاد خود سوق دهند و این موضوعی است که در کشور ما به دلیل مشکلات دوره تحریم، چندان روی آن کارشناسی نشده است.

دبیر کل مجمع واردات د رپایان تصریح کرد: بهره برداری از پتانسیل شکل گرفته در تشکل های خصوصی می تواند در این نقطه نیز به کمک سیاستگذاران آمده و گفتمان لازم برای پیشبرد دیپلماسی جذب سرمایه گذار خارجی را پیاده سازی کند.

 

ایران تامین امنیت سرمایه سرمایه گذاری واردات
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر