کد خبر: 328735 A

مدیر دفتر طرح‌های فاضلاب آبفای مازندران عنوان کرد:

ایلنا: مدیر دفتر اجرایی طرح‌های جمع آوری و تصفیه فاضلاب آبفای مازندران بر ضرورت تسریع در اجرای طرح‌های فاضلاب شهرهای ساحلی این استان تاکید کرد.

به‌گزارش ایلنا، "افشین عبادی" با بیان اینکه طرح‌های فاضلاب در این استان به حفظ محیط زیست و سالم ماندن سفره های آب زیرزمینی کمک می‌کند، گفت: مرحله اول طرح‌های فاضلاب در شهرهای ساری، بابل، بابلسر، جویبار و نوشهر و چالوس به اتمام و مدول اول تصفیه‌خانه‌های این شهر ها نیز به بهره‌برداری رسیده است.

با اشاره به اینکه مدول اول تصفیه خانه ساری با ظرفیت جمع آوری 23هزار و 240 متر مکعب فاضلاب در شبانه روز با جمعیت تحت پوشش 105 هزار نفر در حال فعالیت است، ادامه داد: در حال حاضر 15 هزار و 400 فقره انشعاب در این شهر نصب شد.

مدیر دفتر اجرایی طرحهای جمع آوری و تصفیه فاضلاب مازندران، اعتبار صرف شده برای اجرای مرحله اول و احداث مدول اول تصفیه خانه فاضلاب در شهر ساری را 81 میلیارد تومان عنوان کرد.

وی، با بیان اینکه مرحله اول طرح فاضلاب شهر بابل با ظرفیت مدول اول تصفیه خانه فاضلاب 24 هزار و 500 متر مکعب شبانه روز و صرف 68 میلیارد تومان هزینه درحال فعالیت است، گفت: تا کنون 184 کیلومتر لوله گذاری در این شهر انجام پذیرفته است.

عبادی، جمعیت مبنا و مقصد این طرح را 250 و 450 هزار نفر بیان نمودند و تصریح کردند: درحال حاضر 13هزار فقره انشعاب در این شهر نصب شده است.

مدیر دفتر اجرایی طرح‌های جمع آوری و تصفیه فاضلاب مازندران، در ادامه سخنانش طول شبکه اصلی و فرعی فاضلاب شهر بابلسر را 150 کیلومتر عنوان کرد و گفت: تا کنون 102 کیلومتر لوله گذاری و نصب 4500 فقره انشعاب در این شهر انجام شد.

وی، ادامه داد: تصفیه‌خانه این شهر در دو مدول تعریف شده که در مجموع ظرفیت جمع آوری 18هزار و 700 مترمکعب در شبانه روز را داراست.

عبادی، با بیان اینکه مدول اول این تصفیه خانه با ظرفیت 4105 متر مکعب در شبانه روز جمعیت 20 هزار نفر را تحت پوشش قرار می‌دهد، افزود: مدول دوم طرح تصفیه خانه فاضلاب در مرحله مطالعه قرار دارد.

مدیر دفتر اجرایی طرح‌های جمع آوری و تصفیه فاضلاب مازندران، ضمن اشاره به اینکه تصفیه خانه شهر جویبار با ظرفیت 5هزار و 250 مترمکعب شبانه روز جمع آوری و تصفیه فاضلاب برای جمعیت 20 هزار نفر در حال فعالیت است، اظهار داشت: از 82 کیلومتر طول شبکه تا کنون 57 کیلومتر آن لوله گذاری و 3هزار و 300 فقره انشعاب واگذار شد.

وی، با بیان اینکه تصفیه خانه جویبار در دو مدول طراحی شد، گفت: در افق طرح 76 هزار نفر تحت پوشش این طرح قرار خواهند گرفت.

عبادی، در ادامه سخنانش اجرای طرح‌های فاضلاب در شهرهای ساحلی را ضروری دانست و گفت: در شهر نوشهر و چالوس 95 کیلومتر لوله گذای فاضلاب انجام شد که در همین راستا 5 هزار و 600 انشعاب خانگی به شبکه فاضلاب شهری متصل شدند.

مدیر دفتر اجرایی طرح‌های جمع آوری و تصفیه فاضلاب مازندران، ظرفیت جمع آوری فاضلاب مدول اول این تصفیه خانه را 10 هزار متر مکعب در شبانه روز دانست و افزود: در حال حاضر 7 تا 8 هزار متر مکعب فاضلاب در شبانه روز وارد این تصفیه‌خانه می شود.

وی، با تاکید بر اینکه در شهرهای عنوان شده مدول اول طرح جمع آوری و تصفیه فاضلاب درحال فعالیت است، گفت: از مشترکین انتظار می رود نسبت به نصب و فعال سازی انشعابات خانگی خود اقدام نمایند.

پوشش ساری بابلسر حفظ محیط زیست آب زیرزمینی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر