کد خبر: 332361 A

مدیر عامل شرکت آب منطقه ای تهران مطرح کرد:

ایلنا: ارتقایی گفت: در گذشته کل حقابه سد امیرکبیر به تهران اختصاص داشت که با توجه به مشکلات آب استان البرز 20 میلیون مترمکعب از آب آن به کرج منتقل شد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، خسرو ارتقایی مدیر عامل شرکت آب منطقه ای تهران گفت: مطالعات زیست محیطی تونل انتقال آب از سد تنظیمی امیرکبیر به تهران به طور کامل انجام شده است. 

وی افزود: انتقال آب ازسد تنظیمی امیرکبیر به تهران جزء پروژه هایی است که مصوبه هیات دولت را به همراه دارد. 

ارتقایی تصریح کرد: در گذشته کل حقابه سد امیرکبیر به تهران اختصاص داشت که با توجه به مشکلات آب استان البرز 20 میلیون مترمکعب از آب آن به کرج منتقل شد.

وی با اشاره به اینکه  ساخت تونل به پایان رسیده و همان حقابه تهران را که 320 میلیون مترمکعب است  منتقل خواهد کرد، گفت: این طرح  منتظر بهره برداری اولین مدول تصفیه خانه ششم در سال 95است که معادل تصفیه خانه هفتم تهران به میزان 5/2 متر مکعب در ثانیه  است.

استان البرز زیست محیطی مدیر عامل شرکت مشکلات منطقه ای
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر