کد خبر: 333117 A

گمرک ایران اعلام کرد؛

ایلنا: گمرک ایران از کشف قاچاق انسان خبرداد .

گمرک ایران از کشف قاچاق انسان خبرداد و اعلام کرد : تعداد3 نفر در داخل یک کانتینر ترانزیتی کشف شد.

به گزارش ایلنا از روابط عمومی گمرک ایران ، این افراد به شکل ماهرانه ای در داخل کانتینر مخفی شده بودند که به هنگام عبور از مرز بازرگان به مقصد ترکیه کشف شده اند.

بنابراین گزارش افراد یاد شده تابعیت یکی از کشورهای همسایه را دارند و این افراد به کمک دستگاههای کنترلی پیشرفته ایکس ری گمرک بازرگان کشف شده اند .

این گزارش می افزاید بخشی از فعالیتهای گمرک ایران به موضوع مبارزه با قاچاق انسان برمی گردد که در ماههای اخیر با توجه به توصیه های سازمان جهانی گمرک و شرایط منطقه فعالیت های گمرک ایران در این زمینه افزایش یافته است.

ایران ترکیه روابط عمومی قاچاق گمرک
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر