کد خبر: 334561 A

معاون وزیر راه و شهرسازی در گفت‌وگو با ایلنا:

ایلنا: اخیراً قراردادی با شرکت Aret فرانسه برای طراحی 3 ایستگاه تهران، مشهد و قم منعقد کرده‌ایم که فرانسوی‌ها ساخت ترمینال جدید و ترمینال 2 ایستگاه تهران را بررسی می‌کنند.

معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه ساخت ترمینال 2 ایستگاه راه‌آهن تهران در حال بررسی است گفت: اخیراً قراردادی با شرکت Aret فرانسه برای طراحی 3 ایستگاه تهران، مشهد و قم منعقد کرده‌ایم که فرانسوی‌ها ساخت ترمینال جدید و ترمینال 2 ایستگاه تهران را بررسی می‌کنند.

 محسن پورسیدآقایی مدیرعامل شرکت راه‌آهن جمهوری اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا با بیان اینکه پروژه ساخت ترمینال 2 ایستگاه راه‌آهن تهران در حال بررسی است گفت: دو گزینه توسعه ترمینال موجود و احداث ترمینال جدید را داریم که با همکاری شرکت فرانسوی Aret این دو گزینه در حال بررسی است.

وی افزود: یکی از اقداماتی که در دستور کار راه‌آهن قرار دارد این است که چگونه می‌توانیم ظرفیت ایستگاه تهران را برای افق 20 سال آینده افزایش دهیم. راه‌های مختلفی را بررسی کرده‌ایم که یکی از آنها احتمال ساخت ترمینال 2 ایستگاه راه‌آهن تهران است.

معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به جزئیات و جانمایی ترمینال 2 ایستگاه راه‌آهن تهران گفت: برای افزایش ظرفیت ایستگاه راه‌آهن می‌توانیم ترمینال 2 را از سمت خیابان بهمن داشته باشیم و ورودی دیگری به ایستگاه تهران اضافه کنیم.

وی تاکید کرد: یکی از برنامه‌های جدی ما افزایش ظرفیت ایستگاه تهران است.

وی با اشاره به اینکه قرارداد توسعه و طراحی ایستگاه‌ها با شرکت فرانسوی چند ماه اخیر به امضا رسید گفت:‌طراحی و توسعه 3 ایستگاه اصلی راه آهن ایران از جمله تهران، مشهد و قم با شرکت فرانسوی‌ به امضا رسیده که در این قرداد پیمانکار شرکت  AREFو سازنده شرکت‌های ایرانی هستند.

پورسیدآقایی با بیان اینکه قرارداد اولیه این قرارداد 7 میلیون یورو است گفت: طبق این قرارداد فرانسوی‌ها باید در مدت 20 ماه پروژه را تحویل دهند.

معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه به دنبال ایجاد ایستگاه‌های چند وجهی هستیم گفت: در این ایستگاه‌ها باید امکان استفاده از قطارهای مسافری، قطار حومه، مترو، تاکسی شهری و اتوبوس‌های شهری فراهم آید و مسافر قدرت انتخاب داشته باشد.

 

راه آهن فرانسه قم مشهد وزیر راه و شهرسازی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر