کد خبر: 336578 A

بیمه مرکزی اعلام کرد :

ایلنا: حق بیمه تولیدی در رشته باربری در سال گذشته 15.25 درصد کاهش یافته است.

به گزارش ایلنا و به نقل از اداره کل ایمنی و پیشگیری خسارت، صنعت بیمه در ایران با پرداخت 475.6 میلیارد ریال خسارت به بیمه گذاران در سال 1393 نسبت به مدت مشابه با رشد 87.17 درصدی میزان خسارات همراه بوده است.

براساس سالنامه آماری انتشار یافته شرکا های بیمه کشور در رشته باربری با 15.25 درصد کاهش در حق بیمه نامه مواجه شدند.

از طرفی دیگر میزان مبلغ خسارت پرداختی در بیمه‌نامه‌های باربری سال گذشته با رشد حدود 90 درصدی بالغ بر 208.5 میلیارد ریال اعلام شده است.

با نگاهی به آمار حق بیمه نامه تولیدی در رشته باربری طی پنج سال گذشته، کاهش میزان تعداد بیمه نامه تولیدی در صنعت بیمه کشور از سال 1390-1389 قابل مشاهده است. با این حال طی سال 1393-1392 این تعداد به رشد متوسطی در حال افزایش است.

از این رو امید است تا با رفع کامل تحریم‌ها، گشایش بازارهای جهانی و رقابت پذیری صنعت بیمه در ایران پوشش ریسک حمل نقل و باربری افزایش یابد.

بیمه

پوشش رشد بیمه تولیدی حق بیمه رقابت پذیری
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر