کد خبر: 344388 A

در راستای تامین مالی پروژه های کشورمان توسط وزیر اقتصاد صورت گرفت:

ایلنا: علی طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی کشورمان در راستای تامین مالی پروژه های کشورمان امروز 10 میلیارد دلار خط اعتباری با هایر شی وزیر اقتصاد تجارت و صنعت ژاپن امضا کرد.

به گزارش ایلنا به نقل زا شبکه اخبار اقتصادی و دارایی، پیش بینی می شود اختصاص خطوط اعتباری می تواند موجب تزریق منابع مالی جدید به پروژه های کشورمان  و توسعه اقتصادی کشور را در پی داشته باشد.

در سفر چند روزه وزیر اقتصاد به ژاپن دیدار هایی که با مقامات و نمایندگان شرکت های صاحب نام ژاپنی صورت گرفت همه حکایت از علاقه مندی ژاپنی ها به سرمایه گذاری و مشارکت اقتصادی در ایران داشت.

اقتصاد امور اقتصادی و دارایی دلار ژاپن صنعت
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر