کد خبر: 345189 A

ایلنا: بازار سرمایه شفاف و بر اساس جامع نگری کامل تامین مالی، درخواست کننده را رصد می کند حتی در همان ابتدا، تمامی اجزای پروژه مانند خریدار محصول، نحوه ساخت و ساز و نقدشوندگی اوراق هم مشخص است.

رییس سازمان بورس و اوراق بهادار گفت: در نقشه استراتژی سازمان بورس و اوراق بهادار، استانداردهای آیسکو تطبیق داده شده و مدل سایر بورس ها نیز مورد مطالعه قرار گرفته است. اما هنوز هم نیازمند تکمیل است و نظرات جمع آوری شده و در صورت لزوم اصلاحات بر روی نقشه اعمال شود.

به گزارش ایلنا و به نقل از بازار سرمایه، جلسه هم اندیشی مدیران ارکان بازار سرمایه و مدیران بازار سرمایه در خصوص نقشه استراتژی سازمان بورس و اوراق بهادار با حضور مدیران این سازمان و مدیران ارشد بازار سرمایه برگزار شد، در ابتدای این جلسه، محمد فطانت با اشاره به حل مسایل مربوط به تحریم ها ابراز داشت: بر اساس معیارهایی که این روزها در خصوص آن صحبت می شود و در برنامه ششم نیز در خصوص آن تصمیم گیری می شود، رشد اقتصادی 8 درصدی است و ما نیز بر همان اساس حرکت می کنیم. رشد 8 درصدی به این معناست که باید طی 5 سال آینده، 800 تا 900 هزار میلیارد تومان در کشور سرمایه گذاری صورت بگیرد و بانک ها برای این منظور به تنهایی پاسخگو نیستند و بازار سرمایه در این زمینه باید به کمک بیاید.

رییس سازمان بورس و اوراق بهادار در ادامه ابراز داشت: در دوران تحریم ها که ارتباطات و نظامات پولی و مالی ما با دنیا قطع بود، اتفاقات زیادی در دنیا رخ داد. یکی از این موارد بحران اقتصادی 2008 بود. پس از بحران 2008 و رکودی که در دنیا اتفاق افتاد، تمامی مقررات و نظامات حاکم بر دستگاه های پولی و مالی دنیا عوض شد.  اما تحریم ها باعث شده بود که از زبان مشترک گفت و گو با دنیا مقداری عقب بیفتیم.

وی یادآور شد: در سفر اخیر که با رییس جمهوری به ایتالیا و فرانسه رفته بودیم ، به عینه مشاهده شد که مدل هایی که جدیدا مورد استفاده قرار می گیرد با روش های معمول مورد استفاده در کشور ما متفاوت است.

فطانت ابراز داشت: نظام بانکی فعلی، نظامی نیست که پاسخگوی تامین مالی ها در مقیاس های بزرگ باشد. حرکت تامین مالی دنیا هم اکنون به سمت بازار سرمایه سوق پیدا کرده است. دلیل آن هم نظارت دقیق حاکم بر این بازار است.

رییس سازمان بورس تصریح کرد: بازار سرمایه شفاف و بر اساس جامع نگری کامل تامین مالی، درخواست کننده را رصد می کند حتی در همان ابتدا، تمامی اجزای پروژه مانند خریدار محصول، نحوه ساخت و ساز و نقدشوندگی اوراق هم مشخص است.

وی ابراز داشت: در مجموعه بازار سرمایه و تیم مدیریتی بازار سرمایه باید یک هم افزایی و تفکر واحد برای ایفای نقش توسعه ای که همه ما در فاز اول برای توسعه بازار سرمایه بر عهده مان است و در فاز دوم آن توسعه ای که برای کشور بر عهده ماست، را ایجاد کنیم.

رییس سازمان بورس و اوراق بهادار با اشاره به اینکه نقشه استراتژیک تدوین شده می خواهد یک زبان مشترک ایجاد کند، تاکید کرد: البته این نسخه ویرایش اول بوده و مبتنی بر 60 هدف مختلفی است که همه بازار سرمایه در آن نقش ایفا می کنند، در عین حال رابطه علت و معلولی بین هر کدام از این اهداف و هدف غایی تعریف شده را مشخص می کند.

فطانت افزود: تمامی ارکان باید معیارهای واحدی برای محاسبات داشته باشند، برای مثال اگر یک هدفی را در کل بازار سرمایه دنبال می کنیم با یک روش اندازه گیری کنیم چراکه این موضوع به برنامه ریزی و زبان واحد در بازار سرمایه کمک می کند. همچنین سهم و وظیفه همه افراد در بازار سرمایه مشخص می شود.

وی خاطرنشان کرد: در نقشه استراتژی سازمان بورس و اوراق بهادار، استانداردهای آیسکو تطبیق داده شده و مدل سایر بورس ها نیز مورد مطالعه قرار رفته است. اما هنوز هم نیازمند تکمیل است و نظرات جمع آوری شده و در صورت لزوم اصلاحات بر روی نقشه اعمال شود.

رییس سازمان بورس و اوراق بهادار گفت: هدف نهایی این است که برای شروع کار در سال 95، یک نقشه منسجم داشته باشیم تا برنامه ریزی ها بر آن اساس شکل بگیرد. برای هم جهتی در کل مجموعه لازم است که هر کدام از ارکان نقش و وظایف خود را به صورت منسجم تعریف کنند تا طی برنامه 5 ساله ششم، به اهداف طراحی شده دست یابیم.

وی در توضیح مدل کارت امتیازی متوازن، ابراز داشت: بر اساس مدل BSC، همه اهداف در نظر گرفته شده هم وزن هستند و از همین رو به کارت امتیازی متوازن معروف شده است. بنابراین در خصوص بین المللی شدن اقداماتی صورت می گیرد. در خصوص مقررات هم بهبود فرایند تدوین و ارتقای سیاست ها در بازار دیده شده است. هم چنین افزایش مشارکت در تدوین قوانین مرتبط با بازار نیز دیده شده است.

 

ایتالیا رشد ساخت و ساز سازمان بورس و اوراق بهادار سرمایه
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر