کد خبر: 345292 A

ایلنا: سومین شماره دو هفته نامه رو ب رو از سه روز پیش با محوریت حوزه اقتصاد و موضوع تعدیل اقتصاد در ایران منتشر شد.

به گزارش خبرنگار ایلنا؛ دو هفته نامه رو ب رو که با مدیر مسئولی پوریا سوری و سردبیری سروش فرهادی فعالیت خود را آغاز کرده است تلاش دارد تا موضوعات اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی را در قالب پرونده تهیه و منتشر کند. برهمین اساس تیم اقتصادی این نشریه که هدایت آن را مصطفی دهقان و محسن بیدی بر عهده دارند در دو شماره گذشته پرونده هایی تحت عناوین ؛ نزدیکی به قدرت برای فروش مملکت و خوشه های خشکیده ایران را مورد بررسی قرار داده اند و در شماره سوم به موضوع بحث تعدیل اقتصاد ایران پرداخته اند.

دو هفته نامه رو ب رو تلاش دارد تا بدون در نظر گرفتن برخی خطوط قرمز  که بسیاری از مطبوعات آن را مورد استفاده خود قرار می دهند مطالب را در قالب پرونده های متفاوت منتشر کند.

این هفته نامه هیچگونه وابستگی سیاسی و مالی به جناح ها ندارد و کاملا مستقل و با سرمایه شخصی اعضا منتشر می شود.

اقتصاد اقتصاد ایران ایران مطبوعات ب
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر