کد خبر: 359330 A

تا پایان هفته سوم فروردین‌ماه گزارش شد؛

ایلنا: حجم برداشت آب از ۵ سد تأمین کننده آب تهران از ابتدای سال آبی جاری تا پایان هفته سوم فروردین سال جاری، 32 درصد نسبت به زمان مشابه سال گذشته افزایش یافته است.

به‌گزارش ایلنا، بر اساس اطلاعات شرکت مدیریت منابع آب ایران، از ابتدای مهرماه سال گذشته تا پایان هفته سوم فروردین سال جاری، حجم آب موجود در مخازن سدهای تهران به 642 میلیون مترمکعب رسیده که این میزان در زمان مشابه سال آبی گذشته 448 میلیون مترمکعب ثبت شده بود.

بر پایه این گزارش، حجم برداشت آب از ۵ سد تأمین کننده آب تهران از ابتدای سال آبی جاری تاکنون 539 میلیون مترمکعب بوده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته 30 درصد افزایش یافته است.

حجم ذخیره شده در سدهای تأمین کننده آب شرب تهران از ابتدای سال آبی جاری تاکنون به 596 میلیون مترمکعب است که با افزایش 51 درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل همراه بوده است.

در مخازن چهار سد کرج، لار، لتیان و طالقان از ابتدای سال آبی جاری تاکنون 149، 31،64 و 235 میلیون مترمکعب گزارش شده که به ترتیب 128، 100، 67 و 47 درصد در مقایسه با دوره مشابه سال آبی گذشته افزایش یافته است.

ذخیره آب مخزن سد ماملو نیز که در سال گذشته 117 میلیون مترمکعب بوده است، در سال جاری با یک‌درصد کاهش به 116 میلیون مترمکعب رسیده است.

همچنین حجم آب ورودی به مخازن سدهای تأمین کننده آب استان تهران از ابتدای سال آبی جاری تاکنون 527 میلیون مترمکعب گزارش شده که نسبت به سال گذشته 42 درصد افزایش یافته است.

میزان آب ورودی به مخزن ۵ سد زیرپوشش آب منطقه‌ای تهران در زمان مشابه سال آبی گذشته 371 میلیون مترمکعب بوده است.

بیشترین حجم ورودی آب در سدهای، کرج با 136 و لتیان و ماملو با 160 میلیون مترمکعب گزارش شده که نسبت به سال گذشته 54 درصد افزایش داشته و کمترین حجم ورودی نیز در سد لار با 111 میلیون مترمکعب گزارش شده است.

 

استان تهران ایران افزایش آب حجم آب
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر