کد خبر: 363622 A

ایلنا: آیین نامه اجرایی ماده (132) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم موضوع ماده (31) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور در هیات دولت تصویب و برای اجرا به وزارتخانه های مرتبط، ابلاغ شد.

به گزارش ایلنا، متن کامل این آیین نامه در روزنامه رسمی شماره 20689 مورخ 22 / 12 / 1394 منتشر شد.

بر اساس این آیین نامه، معافیت های مالیات بر درآمد ابرازی ناشی از فعالیت های تولیدی و معدنی اشخاص حقوقی غیر دولتی در واحد های تولیدی یا معدنی که از طرف وزارتخانه های ذیربط برای آن ها پروانه بهره بردای صادر یا قرارداد استخراج و فروش منعقد می شود و همچنبن درآمدهای خدماتی بیمارستان ها، هتل ها و مراکز اقامتی گردشگری که برای آن ها پروانه بهره برداری یا مجوز صادر شده باشد، مورد تاکید قرار گرفته است.

آیین نامه رقابت قانون مالیات وزارتخانه
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر