کد خبر: 375686 A

ایلنا: مقرر شد به تدریج و طی یک دوره گذار یک ساله، شبکه های پیام‌رسان بومی در داخل ادامه یابند و با حمایت و ارائه تسهیلات به این شبکه‌ها، شرایط رقابتی با شبکه‌های برخط خارجی فراهم شود.

به گزارش خبرنگار ایلنا،در آخرین جلسه شورای عالی فضای مجازی شرکت‌های خارجی پیام‌رسان فعال در داخل برای ادامه فعالیت خود ملزم شدند تا همه اطلاعات و فعالیت مرتبط با شهروندان ایرانی را به داخل منتقل کنند.

بر این اساس مقرر شد همه شبکه های پیام‌رسان برخط فعال کشور ظرف یکسال آینده انبارش یا ذخیره سازی داده‌های  خود را در داخل کشور انجام دهند.

همچنین در پی بررسی وضعیت پیام رسان های اجتماعی با تکیه بر رهنمودها و دغدغه های مقام معظم رهبری در مرکز ملی فضای مجازی، سند در اولویت قراردادن این مباحث در جلسه بررسی و بخش هایی از آن، توسط اعضای شورا تصویب شد.

 

فضای مجازی مقام معظم رهبری جلسه آخرین شبکه
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر