کد خبر: 379675 A

ایلنا: سازمان خصوصی سازی،اطلاعات واگذاری سهام ٦ شرکت دولتی را با هدف اجرای ماده ٢٣ قانون سیاست های کلی اصل ٤٤ قانون اساسی منتشر کرد که در بین آنها سه شرکت پتروشیمی نیز وجود دارد.

به گزارش ایلنا، سازمان خصوصی سازی جزئیات واگذاری شرکت خدمات کیفیت آریا- اس جی اس، شرکت پتروشیمی کازرون، شرکت صنایع پتروشیمی دهدشت، شرکت کالای پتروشیمی، شرکت بازرگانی معادن و صنایع معدنی ایران و شرکت تولید نیروی برق سبز  را منتشر ساخته و براساس آن جمع کل دارایی های شرکت پتروشیمی کازرون ٧١٩ میلیارد و ٣٦٠ میلیون ریال، جمع کل بدهی ها ٢٤ میلیارد و ٢٠٣ میلیون ریال، همچنین جمع حقوق صاحبان سهام ٦٩٥ میلیارد و ١٥٧ میلیون ریال، سود خالص ١١ میلیارد و ٢١٧ میلیون ریال و تعداد سهام واگذار شده ١٣٠ میلیون و ٥٥٢ هزار و ٢٦٦ سهم و میزان آن نیز 19.78 درصد ذکر شده است.

همچنین جمع کل دارایی های شرکت صنایع پتروشیمی دهدشت نیز ٩٩٤ میلیارد و ٥٩٣ میلیون ریال، جمع کل بدهی ها ٤٧ میلیارد و ٣٠٤ میلیون ریال،جمع حقوق صاحبان سهام ٩٤٧ میلیارد و ٢٨٩ میلیون ریال، سود خالص چهار میلیارد و ٨٤٢ میلیون ریال و تعداد سهام واگذار شده ١٩٢ میلیون و ٦٣٨ هزار و ٢٧٥ سهم و درصد آن 19.87 اعلام شده است.

علاوه براین جمع کل دارایی های شرکت کالای پتروشیمی ٦٩٢ میلیارد و ٢٥٨میلیون ریال، جمع کل بدهی ها ٦٣٤ میلیارد و ٧٨٩ میلیون ریال، جمع حقوق صاحبان سهام ٥٧ میلیارد و ٤٦٩میلیون ریال و سود خالص ١٦ میلیارد و ٨٦١ میلیون ریال، همچنین تعداد سهام واگذار شده چهار میلیون و ٩٢٩ هزار و ٨٢٨ سهم و درصد آن نیز 98.59 عنوان شده است.

این گزارش می افزاید: جمع کل دارایی های شرکت خدمات کیفیت آریا- اس جی اس ٣١٠ میلیارد و ٣٩٥ میلیون ریال، جمع کل بدهی ها ٢٥٥ میلیارد و ٥٦٤ میلیون ریال، جمع حقوق صاحبان سهام ٥٤ میلیارد و ٨٣١ میلیون ریال، سود خالص ٢٥ میلیارد و ٣٣٩ میلیون ریال، تعداد سهام واگذار شده پنج میلیون و ٧٠٢ هزار و ٣٧٥ سهم و درصد آن 46.55 اعلام شده است.

همچنین، اطلاعات واگذاری سهام شرکت بازرگانی معادن و صنایع معدنی ایران، جمع کل دارایی ها ٦٧ میلیارد و ٢٢٣ میلیون ریال، جمع کل بدهی ها ٦٥ میلیارد و ١١٠ میلیون ریال، جمع حقوق صاحبان سهام دو میلیارد و ١١٣میلیون ریال، سود خالص ٩ میلیارد و ٩٥٧ میلیون ریال، تعداد سهام واگذار شده یک میلیون و ٢٣١ هزار و ٥٥ سهم و درصد آن 96.54 را نشان می دهد.

افزون بر آن، اطلاعات واگذاری سهام شرکت تولید نیروی برق سبز بینالود ٢٠٣ میلیارد و ٥٦ میلیون ریال، جمع کل بدهی ها ٩٠ میلیارد و ٩٥ میلیون ریال، جمع حقوق صاحبان سهام ١١٢ میلیارد و ٩٦١ میلیون ریال، سود خالص ٦ میلیارد و ٤٣٤ میلیون ریال، تعداد سهام واگذار شده ٩٥ میلیون سهم و درصد آن ٩٥ عنوان شده است.

 

اصل ۴۴ پتروشیمی خصوصی سازی سهام سیاست
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر