کد خبر: 381290 A

ایلنا: معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی اعلام کرد: در فروردین ماه امسال پنج هزار و 639 واحد مسکونی و در اردیبشهت ماه 15 هزار و 192 واحد مسکونی در مناطق 22 گانه تهران خرید و فروش شده که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته از رونق نسبی برخوردار بوده است.

به گزارش ایلنا، بر اساس آماری که بخش معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی به تفکیک مناطق 22 گانه شهر تهران ارایه کرده، سهم خرید و فروش واحدهای آپارتمانی مسکونی منطقه پنج تهران در فروردین ماه امسال 14.2 و در اردیبهشت ماه 15.3 درصد خرید و فروش را به خود اختصاص داده است.

همچنین بر اساس آمارهای موجود، بالاترین سهم به واحدهای دارای ارزش یک میلیارد 300 تا یک میلیارد و 600 میلیارد ریال بوده است.

 

** تحولات بازار مسکن و اجاره بها در فروردین ماه سالجاری

این گزارش نشان می دهد، در فروردین ماه امسال، تعداد معاملات واحدهای مسکونی آپارتمانی شهر تهران به پنج هزار و 639 واحد رسید و این آمار نسبت به ماه پیش یعنی اسفندماه 94 که 12 هزار و 861 واحد مسکونی معامله شده بود، 56.2 درصد کاهش و نسبت به ماه مشابه سال قبل 19 درصد افزایش را نشان می‌دهد.

در فرودین امسال، منطقه پنج با 803 فقره بیشترین تعداد معاملات و منطقه 22 با 60 فقره کمترین تعداد معاملات از این نوع را به خود اختصاص داده اند. بیشترین میزان رشد تعداد معاملات در این ماه نسبت به فروردین ماه سال پیش، مربوط به منطقه 13 با 46.3 درصد افزایش و کمترین میزان مربوط به منطقه 19 با 26.6 درصد کاهش بوده است.

متوسط قیمت خرید و فروش یک مترمربع زیربنای واحدهای مسکونی آپارتمانی در فرودین ماه امسال 41.380 میلیون ریال بوده است که نسبت به ماه پیش 7.6 درصد کاهش و نسبت به ماه مشابه سال قبل 4.6 درصد افزایش داشته است.

از میان مناطق 22 گانه شهر تهران، بیشترین متوسط قیمت یک مترمربع زیربنای مسکونی آپارتمانی معامله شده معادل 97.365 میلیون ریال به منطقه یک شهر تهران و کمترین آن با 20.5 میلیون ریال به منطقه 18 اختصاص داشت.

همچنین بیشترین رشد متوسط قیمت فروردین ماه یک متر زیربنای مسکونی آپارتمانی ثبت شده نسبت به ماه مشابه سال قبل مربوط به منطقه 6 با 7.4 درصد رشد و کمترین میزان رشد به منطقه 21 با کاهش 5.9 درصدی اختصاص یافت.

بر اساس آمار منتشر شده از سوی معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی، ارزش کل معاملات زیربنای مسکونی آپارتمانی در فروردین ماه 20.59 هزار میلیارد ریال بوده که نسبت به ماه مشابه سال قبل 33.4 درصد افزایش داشته است.

بررسی توزیع فراوانی تعداد معاملات واحدهای آپارتمانی مسکونی انجام شده در فروردین ماه 95 نشان می‌دهد واحدهای آپارتمانی مسکونی منطقه پنج با 14.2 درصد سهم خرید و فروش بازار، واحدهای دارای عمر تا پنج سال ساخت با 52.5 درصد، واحدهای با قیمت مترمربعی 25 تا 30 میلیون ریال با 15.2 درصد، واحدهای با مساحت (متراژ) 60 تا 70 مترمربع با 16 درصد و واحدهای با ارزش 130 تا 160 میلیون تومان با 10.7 درصد بالاترین سهم را در تعداد معاملات به خود اختصاص دادند.

در فروردین ماه امسال، تعداد اجاره ‌نامه‌های ثبت شده به پنج هزار و 109 مورد رسید که نسبت به ماه قبل 46 درصد کاهش و نسبت به ماه مشابه سال پیش 18.7 درصد افزایش داشته است.

در این ماه همچنین متوسط اجاره بهای یک مترمربع زیربنای مسکونی آپارتمانی (رهن و اجاره) 215 هزار و 647 ریال بوده است که نسبت به ماه پیش هفت دهم درصد افزایش و نسبت به ماه مشابه سال قبل 3.3 درصد کاهش داشت.

 

** تحولات بازار مسکن و اجاره بها در اردیبهشت‌ ماه سال‌جاری

تعداد معاملات واحدهای مسکونی آپارتمانی شهر تهران به 15هزار و 192 واحد رسید که نسبت به ماه پیش 195.3 درصد و نسبت به ماه مشابه سال گذشته هفت دهم درصد رشد داشته است.

در این ماه، منطقه پنج با 2 هزار و 320 فقره، بیشترین تعداد معاملات و منطقه 22 با 181 فقره کمترین تعداد معاملات از این نوع را به خود اختصاص دادند.

همچنین در این ماه نسبت به اردیبهشت ماه سال گذشته، بیشترین میزان رشد معاملات مربوط به منطقه 22 تا 52.1 درصد افزایش و کمترین میزان مربوط به منطقه 20 با 3.1 درصد کاهش بوده است.

متوسط قیمت خرید و فروش یک متر مربع زیربنای واحدهای مسکونی آپارتمانی در اردیبهشت ماه امسال 42 هزار و 544 میلیون ریال بوده است که نسبت به ماه پیش 3.7 درصد و نسبت به ماه مشابه سال گذشته 4.4 درصد افزایش داشته است.

در این ماه از بین مناطق 22 گانه شهر تهران، بیشترین متوسط قیمت یک مترمربع زیربنای مسکونی آپارتمانی معامله شده معادل 98.708 میلیون ریال مربوط به منطقه یک و کمترین آن با 21.3 میلیون ریال به منطقه 18 تعلق داشته است.

بیشترین رشد متوسط قیمت اردیبهشت ماه یک مترمربع زیربنای مسکونی آپارتمانی ثبت شده نسبت به ماه مشابه سال گذشته مربوط به منطقه 20 با 10.9 درصد رشد و کمترین میزان رشد به منطقه هفت با کاهش 5.6 درصد بوده است.

در دو ماهه فروردین تا اردیبهشت ماه امسال، تعداد معاملات واحدهای مسکونی آپارتمانی به 20 هزار و 831 واحد رسید که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل 5.1 درصد افزایش را نشان می دهد.

در این مدت متوسط قیمت خرید و فروش یک متر مربع زیربنای مسکونی آپارتمانی 42 هزار و 229 میلیون ریال بوده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل 4.3 درصد رشد نشان می‌دهد.

همچنین ارزش کل معاملات زیربنای مسکونی آپارتمانی در این دو ماه 77 هزار و 75 هزار میلیارد ریال بوده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل 12 درصد افزایش داشته است.

بررسی توزیع فراوانی تعداد معاملات واحدهای آپارتمانی مسکونی انجام گرفته در فرودین ماه امسال نشان می‌دهد واحدهای آپارتمانی مسکونی منطقه پنج با 15.3 درصد سهم خرید و فروش بازار، واحدهای دارای عمر تا پنج سال ساخت با 52.3 درصد، واحدهای با قیمت مترمربعی 25 تا 30 میلیون ریال با 14.9 درصد، واحدهای با مساحت (متراژ) 60 تا 70 مترمربع با 16.2 درصد و واحدهای با ارزش 130 تا 160 میلیون تومان با 9.9 درصد بالاترین سهم در تعداد کل معاملات را به خود اختصاص دادند.

در اردیبهشت ماه امسال، تعداد اجاره نامه های ثبت شده در شهر تهران به 11هزار و 730 واحد رسید که نسبت به ماه پیش 129.6 درصد و نسبت به ماه مشابه سال گذشته 11 درصد رشد داشته است.

همچنین در این ماه متوسط اجاره بهای یک مترمربع زیربنای مسکونی آپارتمانی (رهن و اجاره) 235 هزار و 811 ریال بوده است که نسبت به ماه پیش 9.4 درصد و نسبت به ماه مشابه سال قبل 2.7 درصد رشد داشت.

 

بازار خرید و فروش خرید و فروش شهر تهران مسکن وزارت راه و شهرسازی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر