کد خبر: 381351 A

از ابتدای سال تاکنون

ایلنا: میانگین مصرف بنزین از ابتدای سال تاکنون با ١,٢ درصد افزایش به ٧٢ میلیون و ٥٠٠ هزار لیتر رسید.

به گزارش ایلنا، میانگین مصرف نفت‌گاز در این بازه زمانی ٦٧ میلیون لیتر بود که نسبت به پارسال ١٣,٥ درصد افت نشان می دهد.

میانگین مصرف نفت‌گاز غیر نیروگاهی از ابتدای سال با ٨,٢ درصد کاهش از مرز ٦٠ میلیون و ٣٠٠ هزار لیتر گذشت.

همچنین، میانگین مصرف گاز مایع در دوره مورد بررسی نسبت به مدت مشابه پارسال با ٣,٩ درصد رشد به پنج میلیون و ٥٢٤ هزار تن رسید.

میانگین مصرف نفت سفید از ابتدای سال تاکنون ٤ میلیون لیتر بود که نسبت به مدت مشابه پارسال ١,٩ درصد رشد داشته است.

میزان مصرف نفت کوره در این بازه زمانی ٩ میلیون و ٣٠٠ هزار بشکه بود که نسبت به مدت مشابه پارسال ٦٣ درصد کاهش را تجربه کرد و میانگین مصرف نفت‌کوره غیرنیروگاهی با ٦٢,٤ درصد کاهش به ٢ میلیون و  ٤٠٠ هزار لیتر رسید.

 

بنزین رشد گاز نفت میلیون
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر