کد خبر: 395531 A

مدیر کنترل تولید شرکت ملی صنایع پتروشیمی در گفتگو با ایلنا:

بساق زاده گفت: احتمالا الکتریسیته ساکن در مخزن دلیل آتش سوزی بوده است.

علی محمد بساق زاده مدیر کنترل تولید شرکت ملی صنایع پتروشیمی در گفتگو با خبرنگار ایلنا درباره حادثه آتش سوزی در پتروشیمی بیستون در کرمانشاه گفت: : عصر امروز مخزن LIGHT END به دلیل الکتریسیته ساکن دچار حریق شد اما شرایط  اکنون تحت کنترل است.

وی با اشاره به تعمیرات هفته گذشته گفت: در حال حاضر تعمیرات این مخزن به پایان رسیده است و در حال حاضر برای امنیت بیشتر مجتمع، مخازن اطراف نیز در حال سردسازی است.

بساق زاده با اشاره به اینکه اکنون هیچ خطری مجتمع را تهدید نمی کند، یاداور شد: الکتریسیته ساکن در مخزن منجر به آتش سوزی در مخزن شده است .

وی تاکید کرد: خوشبختانه این حادثه آسیب جانی در برنداشته است.

 

آتش سوزی الکتریسیته پتروشیمی امنیت گفتگو با ایلنا
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر