کد خبر: 396632 A

در مقایسه با میانگین بلندمدت اعلام شد:

ایلنا: بر اساس اعلام شرکت مدیریت منابع آب ایران، حجم روان‌آب‌های کشور در مقایسه با میانگین بلندمدت 32 درصد کاهش داشته است.

به‌گزارش ایلنا، براساس آخرین آمار منتشر شده از سوی شرکت مدیریت منابع آب ایران، از ابتدای سال آبی (مهرماه 94) تا تیرماه سال جاری، در مقایسه با میانگین بلندمدت، حجم روان‌آب‌های کشور در حوضه‌های آبریز اصلی 32 درصد کاهش داشته است.

بر اساس این گزارش، حجم جریان‌های سطحی در حوضه آبریز درجه یک کشور در سال آبی جاری، 54 میلیارد و 603 میلیون مترمکعب بود که نسبت به سال آبی گذشته، 46 درصد افزایش و در مقایسه با میانگین بلندمدت 32 درصد کاهش داشته است.

حجم روان‌آب‌های کشور در سال آبی گذشته 37 میلیارد و 493 میلیون مترمکعب و در میانگین بلندمدت، 80 میلیارد و 595 میلیون مترمکعب ثبت شده است.

این گزارش می‌افزاید، بیشترین افت حجم جریان‌های سطحی مربوط به حوضه آبریز مرزی شرق با 237 میلیون متر مکعب معادل 83 درصد کاهش و کمترین افت جریان مربوط به حوضه آبریز دریاچه ارومیه با 4 میلیارد و 334 میلیون مترمکعب 11 درصد کاهش بوده است.

بر همین اساس، در دیگر حوضه‌های آبریز کشور، جریان سطحی در حوضه قره‌قوم یک میلیارد و 434 میلیون مترمکعب، دریای خزر با 9 میلیارد و 277 میلیون مترمکعب، مرکزی با 8 میلیارد و 48 میلیون مترمکعب و خلیج فارس با 31 میلیارد و 273 میلیون مترمکعب ثبت شده است.

 

ایران خلیج فارس دریاچه ارومیه دریای خزر آب
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر