کد خبر: 400066 A

معاون امور بین‌الملل وزیر نفت در گفت‌وگو با ایلنا:

معاون امور بین‌الملل وزیر نفت گفت: مطمئنیم تا چند ماه آینده که قراردادهای جدید نفتی منعقد شود، کاملا محسوس خواهد بود که توسعه نفت چقدر منجر به اشتغالزایی گسترده و تحول شگرف در اقتصاد کشور می‌شود.

امیرحسین زمانی‌نیا، معاون امور بین‌الملل وزیر نفت در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، با تاکید بر لزوم توسعه نفت گفت: ما باید ابتدا بدانیم که در دیگر نقاط دنیا چگونه نفت را توسعه دادند و در این صنعت پیشرفت حاصل کردند.

وی افزود: ما یک نعمت خدادادی داریم که برای تولید ثروت و پیشرفت صنایع زیربنایی کشور نیاز به توسعه آن داریم و برای توسعه این صنعت  نیز نیاز به سرمایه داریم که از درآمد خود آن حاصل می‌شود.

زمانی نیا تصریح کرد: نفت منبعی است که خداوند برای تولید ثروت و ارتقای سطح زندگی مردم به ما داده است لذا باید بتوانیم به بهترین نحو از آن بهره برداری کنیم.

وی تاکید کرد: مطمئنیم تا چند ماه آینده که قراردادهای جدید نفتی منعقد شود کاملا محسوس خواهد بود که توسعه نفت چقدر منجر به اشتغالزایی گسترده و تحول شگرف در اقتصاد کشور می‌شود.

ارتقای سطح ثروت سرمایه نفت نفت۶
نرم افزار موبایل ایلنا