کد خبر: 413982 A

ایلنا: کنفرانس نفت برای نخستین بار به همت تشکل‌های بخش خصوصی نفت ایران با دعوت از بخش تصمیم‌گیری حاکمیت برای همتایابی بین المللی در صنایع پیمانکاری، سرمایه‌گذاری و ساخت تجهیزات و تجارت بین‌ المللی طراحی و برگزار می‌شود.

به گزارش ایلنا از ستاد خبری کنفرانس نفت 2016، این کنفرانس که به منظور حل موضوعات و مسائل بخش خصوصی صنعت نفت خواهد بود در راستای حل مسائل و موضوعات تشکل های بخش خصوصی است تا قبل از برگزاری کنفرانس نفت 2017 که در بهمن ماه امسال برگزار می شود، این موضوعات بخش خصوصی مورد ارزیابی و حل و فصل قرار بگیرد .

بنابراین گزارش، تشکل های بخش خصوصی در زمینه صنایع پایین دستی و میان دستی صنعت نفت در این کنفرانس حضور خواهند یافت و موضوعاتی از قبیل رگولاتوری صنعت نفت، بحث خوراک و تبعات آن بحث مالیات ها و فضای کسب و کار و موضوع تامین مالی شرکت های خصوصی مورد بحث و تصمیم گیری نهایی قرار می گیرد.

برگزار کنندگان این مراسم و پی گیری موضوعات بخش خصوصی با هدایت هفت تشکل صنعت نفت و گاز و پتروشیمی است که این هفت تشکل عبارتند از: انجمن صنفی شرکت های مهندسی و ساخت صنایع نفت و نیرو، انجمن شرکت های مهندسی و پیمانکاری نفت، گاز و پتروشیمی، انجمن سازندگان تجهیزات صنعتی ایران، انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران، اتحادیه صادرکنندگان فرآورده های نفت، گاز و پتروشیمی ایران، انجمن صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی ایران و انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی به همراه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی برای برگزاری کنفرانس نفت در مهرماه برنامه‌-ریزی کردند تا از این طریق زمینه‌ سازی توسعه کسب وکارهای بخش خصوصی ایران با شرکت‌های معتبر بین‌المللی در صنعت نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی شکل بگیرد.

تا به حال با پیگیر‌ی های صورت گرفته قبل از برگزاری کنفرانس نفت، جلساتی در شورای گفت‌وگو در اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی و شورای رقابت در مرکز ملی رقابت برگزار شده است که نتیجه آن مسجل شدن ایجاد رگولاتوری (تنظیم‌¬کننده بخشی) نفت و صنایع مرتبط و وابسته به آن بود .

همچنین در ادامه جلسات شورای گفت و‌گو بحث تامین مالی و مساله تامین تضامین مطرح گردید و بدین واسطه جلسه ای در صندوق توسعه ملی برگزار شد تا برای تامین مالی تشکل ها و شرکت های زیر مجموعه آنها تدابیری اندیشیده شود.

دومین کنفرانس نفت امسال  که 11 تا 13 بهمن سال 95 در مرکزهمایش های بین المللی  صدا وسیما با نام کنفرانس نفت 2017 برگزارمی شود در سطح بین المللی و با حضور گسترده شرکت های صاحب نام خارجی خواهد بود، لذا این کنفرانس نفت 2016 پیش زمینه برگزاری کنفرانس نفت 2017 است.

ایران بخش خصوصی سرمایه گذاری صنعت نفت نفت
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر