کد خبر: 414132 A

ایلنا: بر اساس اعلام بانک مرکزی دارایی های خارجی سیستم بانکی در تیر ماه 95 معادل 5675.3 هزار میلیارد ریال بوده که این رقم نسبت به اسفند سال 942.5 درصد کاهش داشته است.

به گزارش ایلنا؛ بانک مرکزی گزیده آمارهای اقتصادی مربوط به تیرماه 1395 را منتشر کرد که بر این اساس نقدینگی کشور در تیر ماه سال جاری معادل 10818.8 هزار میلیارد ریال (هزار و 81 هزار میلیارد تومان) اعلام شد که این رقم نسبت به اسفند ماه سال گذشته 6.4 درصد رشد کرده است.

همچنین میزان پول در تیر ماه سال جاری 1394.5 هزار میلیارد ریال بوده که نسبت به اسفند ماه 94 معادل دو درصد رشد داشته است در همین حال میزان شبه پول در تیر ماه معادل 9424.3 هزار میلیارد ریال بوده که با 7 درصد رشد نسبت به اسفند ماه سال گذشته مواجه شده است.

مجموع دارایی و بدهی سیستم بانکی در تیر ماه سال جاری 24523.1 هزار میلیارد ریال است که این رقم نسبت به اسفند ماه سال گذشته 0.3 درصد رشد داشته است.

بر اساس اعلام بانک مرکزی دارایی های خارجی سیستم بانکی در تیر ماه 95 معادل 5675.3 هزار میلیارد ریال بوده که این رقم نسبت به اسفند سال 942.5 درصد کاهش داشته است.

نگاهی به آمار های بانک  مرکزی نشان می دهد بدهی بخش دولتی در تیر ماه  1965.8 هزارمیلیارد ریال  بوده که این رقم 13.1 درصد رشد داشته است . همچنین بر اساس آمار اعلامی بدهی بخش غیر دولتی 7842.8 هزار میلیارد ریال بوده که این رقم نسبت به اسفند ماه 94 با 6.5 درصد رشد مواجه شده است.

  وام ها و سپرده های بخش دولتی نیز در تیر ماه 648.8 هزار میلیارد ریال بوده که این رقم نسبت به اسفند ماه سال گذشته 2.1 درصد رشد داشته است.

بر اساس اعلام بانک مرکزی میزان وام ها و اعتبارات دریافتی از خارج و سپرده های ارزی در تیرماه 95 معادل 3245/6 هزار میلیارد ریال بوده که این رقم نسبت به اسفند ماه 3.4 درصد کاهش داشته است.

 

بانک مرکزی پول رشد نقدینگی بخش دولتی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر