کد خبر: 414304 A

یک مقام مسئول در آبفای کشور:

ایلنا: سیدزاده گفت: حجم آب بدون درآمد کشور سالیانه 1.5 میلیارد مترمکعب است که فقط 800 میلیون مترمکعب آن هدررفت واقعی است.

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایلنا، علی سیدزاده مدیر دفتر مدیریت مصرف و نظارت بر کاهش هدررفت آب شرکت آب و فاضلاب کشور در  نشست حاشیه ای دوازدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت آب و تاسیسات آب و فاضلاب در جمع خبرنگاران  با بیان اینکه آب بدون درآمد شامل سه بخش هدررفت واقعی، ظاهری و مصارف مجاز بدون درآمد است، گفت: استاندارد جهانی آب بدون درآمد 26 درصد است که با اقدام های انجام شده در سال های گذشته در کشورمان، از 33 درصد در سال 1383 به 26 درصد کاهش یافته است.

وی اظهار داشت: حجم آب بدون درآمد کشور سالیانه 1.5 میلیارد مترمکعب است که فقط 800 میلیون مترمکعب آن هدررفت واقعی و ناشی از نشت آب از شبکه انتقال، انشعابات، سرریز مخازن و خطوط توزیع است.

وی افزود: در برنامه ششم برای هر یک درصد کاهش آب بدون درآمد 12 هزار میلیارد ریال در نظر گرفته شده اما حتی یک ریال به این منظور اختصاص داده نشده است.

سیدزاده تصریح کرد: در هدر رفت ظاهری، در حقیقت آبی هدر نرفته ، بلکه آب تحویل مشترک شده اما درآمدی برای شرکت های آب و فاضلاب نداشته که از آن جمله مصارف غیرمجاز آب و مصارف مجاز بدون درآمد نیز مصارفی همچون آب مورد استفاده در آتش نشانی ها، شستشوی مخازن و مصارف داخلی شرکت ها را شامل می شود.

وی اظهارداشت:  از 26 درصد آب بدون درآمد کشور، 14 درصد هدررفت واقعی، 11 درصد هدر رفت ظاهری و یک درصد نیز مصارف مجاز بدون درآمد است.

مدیر نظارت بر کاهش هدررفت آب شرکت آبفای کشور  خاطرنشان کرد: بیشترین آب بدون درآمد خوزستان، کرمانشاه و بوشهر با 35 تا 40 درصد و کمترین هدررفت در استان های یزد، اصفهان و مشهد با 18 درصد و استان تهران 25 درصد است.

وی افزود: بیشترین دلیل هدر رفت واقعی آب به دلیل شبکه های فرسوده توزیع آب است و  اکنون بیش از 42 هزار کیلومتر شبکه فرسوده شهری و 50 هزار کیلومتر شبکه فرسوده روستایی در کشور وجود دارد که نیازمند 60 و 70 هزار میلیارد ریال اعتبار برای تعویض است.

 

استان تهران اصفهان درآمد یزد حجم آب
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر