کد خبر: 419894 A

ایلنا: دبیر کل سازمان ملل متحد تمامی دولت ها را برای اخذ رویکردی یکپارچه در قبال تغییرات اقلیمی، امنیت غذایی و توسعه اجتماعی و اقتصادی عادلانه فراخواند و گفت:آسیب پذیرترین مردم، فقیرترین مردم جهان هستند که معیشت 70درصد آنان وابسته به کشاورزی، ماهیگیری و دام پروری است.

به گزارش ایلنا بان کی در پیامی به مناسبت روز جهانی غذا، 16 اکتبر2016 ( 25 مهر ماه) گفت: با افزایش جمعیت جهان، ما ملزم به برآورده ساختن نیاز فزاینده به غذا هستیم. هنوز در سراسر جهان، افزایش بی سابقه دما، افزایش سطح آب دریاها و خشکسالی و سیل های پی در پی و شدید ناشی از تغییرات اقلیمی بر روی زیست بوم ها، کشاورزی و توانایی جوامع در تولید غذای مورد نیاز ما اثر می گذارند.

در بخش دیگر این پیام آمده است: آسیب پذیرترین مردم، فقیرترین مردم جهان هستند که معیشت 70 درصد این افراد برای در آمد و غذا وابسته به کشاورزی، ماهیگیری و دام پروری است.

بان کی مون در این پیام آورده است: در این روز جهانی غذا، ما با پیام ' اقلیم در حال تغییر است پس غذا و کشاورزی نیز یابد تغییر کنند' بر رابطه نزدیک تغییرات اقلیمی، کشاورزی پایدار، غذا و امنیت غذایی تاکید می ورزیم. بدون اقدام هماهنگ، این احتمال می رود که میلیون ها انسان دیگر نیز به فقر و گرسنگی دچار شوند، دستاوردهای که با زحمت فراوان بدان ها رسیده ایم نتیجه عکس دهند و توانایی ما در دستیابی به آرمان های توسعه پایدار به مخاطره بیافتد.

در بخش دیگر پیام دبیر کل سازمان ملل آمده است: نظام های کشاورزی و غذایی باید بیشتر تاب آور، فراگیر، پربازده و پایدار باشند. به منظور تقویت امنیت غذایی درشرایط اقلیمی متغیر کشورها باید مسئله غذا و کشاورزی را در برنامه های اقدام اقلیمی مورد توجه قرار دهند و در توسعه روستایی بیشتر سرمایه گذاری کنند. سرمایه گذاری هدفمند در این بخش ها منجر به تاب آوری می شود و درآمد و بازده خرد کشاورزان را افزایش می دهد و میلیون ها انسان را از دام فقر می رهاند. در بخش دیگر این پیام آمده است: این تلاش ها به کاهش انتشار گازهای گلخانه ای کمک کرده و از سلامت و جوهره زیست بوم ها و تمامی مردم وابسته به آنها محافطت به عمل می آورد.

وی در این پیام آورده است: ماه آینده، توافق نامه تاریخی پاریس پیرامون تغیرات اقلیمی لازم الاجرا خواهد شد. این توافق نامه کمک مورد نیاز بیشتری برای تلاش جهانی در راستای کاهش انتشار گازهای گلخانه ای ارائه می کند، افزایش دما را محدود می سازد و کشاورزی پایدار و سازگار با شرایط اقلیمی را ترویج می دهد.

بخشی دیگر از این پیام به این شرح است: دراین روز جهانی غذا، اینجانب تمامی دولت ها و شرکای آن ها را فرا می خوانم تا رویکردی همه جانبه، گروهی و یکپارچه در قبال تغییرات اقلیمی ، امنیت غذایی و توسعه اجتماعی و اقتصادی عادلانه در نظر گیرند. رفاه نسل فعلی و نسل های آتی وابسته به اقداماتی است که ما هم اکنون اتخاذ می نماییم .

در بخش پایانی این پیام آمده است: تنها با همکاری در کنار یکدیگر خواهیم توانست به دنیایی عاری از گرسنگی و فقر برسیم، جهانی که در آن تمامی مردم بتوانند در صلح، رفاه و کرامت زندگی کنند.

 

اجتماعی و اقتصادی جهان دولت کشاورزی امنیت
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر