کد خبر: 429534 A

ایلنا: آزمایش خودراه‌اندازی «Black Start» نیروگاه سیاه بیشه با موفقیت انجام شد.

به گزارش ایلنا، با توجه به وجود قابلیت مهم خودراه‌اندازی (Black Start) در تمامی واحدهای نیروگاه سیاه بیشه، طبق هماهنگی بعمل آمده آزمایش خودراه‌اندازی واحدهای نیروگاه در تاریخ 4 آبان ماه سال جاری با ایجاد شرایط حقیقی خاموشی (Black Out) و با حضور نمایندگان دیسپاچینگ ملی، دیسپاچینگ منطقه‌ای تهران و شرکت برق منطقه‌ای مازندران انجام شد.

در این آزمایش خطوط 400 کیلوولت سیاه بیشه - زیاران و سیاه بیشه - وردآورد بر روی باس 2 پست سیاه بیشه قرار گرفته و خط سیاه بیشه - حسن کیف با قرارگیری برروی باس یک از خطوط فوق جدا شد.

سپس با هماهنگی دیسپاچینگ واحد 4 نیروگاه در حالت (Line Charging) راه‌اندازی و پس از ولتاژدار کردن خط به صورت تدریجی، بارگذاری واحد توسط پست فوق توزیع نمک‌آبرود صورت گرفت.

لازم به ذکر است، واحدهای خود راه‌انداز در شبکه سراسری واحدهایی هستند که قابلیت راه‌اندازی مستقل و شارژ خط را داشته و پس از فروپاشی شبکه و خاموشی سراسری (Black Out) به عنوان اولین واحد جهت بازیابی شبکه (Restoration) وارد عمل شده و شبکه را بصورت جزیره‌ای برق‌دار می‌کنند.

همچنین تمامی واحدهای نیروگاه سیاه بیشه دارای قابلیت خودراه‌اندازی بوده و با توجه به قرارگیری در شمال شبکه برق کشور، اهمیت ویژه‌ و منحصر به فردی در احیای شبکه سراسری برق در این منطقه را دارند.

 

برق اندازی نیروگاه سیاه بیشه
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر