کد خبر: 449345 A

ایلنا: امسال با توسعه گاز و اجرای طرح پیمایش، مصرف نفت سفید ونفتگاز در منطقه چالوس کاهش یافته و ۱۲ میلیارد تومان صرفه جویی دربرداشته است.

به گزارش ایلنا، مدیر منطقه اعلام کرد : در ۹ ماه گذشته با اقدامات انجام شده در زمینه توسعه گاز رسانی در سطح منطقه، مصرف نفت سفیدبا  ۱۰ درصدکاهش همراه بوده است.

سید محمود طاهری اظهار داشت : همچنین در این نه ماه،  به علت اجرای طرح پیمایش مصرف نفتگاز به میزان ۵ درصد کاهش یافته است .

وی با بیان اینکه این میزان صرفه جوئی به دلیل جلوگیری از سوختن بیش از ۱۰ میلیون لیتر سوخت فسیلی بوده، تصریح کرد : این میزان صرفه جویی تاثیر قابل ملاحظه ای در کاهش آلودگی های زیست محیطی داشته است.

 

زیست محیطی صرفه جویی گاز نفت مصرف
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر