کد خبر: 453147 A

از ابتدای مهرماه جاری تا امروز؛

شرکت مدیریت منابع آب ایران اعلام کرد: ارتفاع ریزش‌های جوی از ابتدای مهرماه جاری تا امروز (شنبه) 9 بهمن ماه، به 72 میلی‌متر رسید.

به گزارش ایلنا، بر اساس آخرین آمار ارائه شده از سوی شرکت مدیریت منابع آب ایران، ارتفاع ریزش‌های جوی از ابتدای مهرماه جاری تا امروز (شنبه) 9 بهمن ماه، به 72 میلی‌متر رسید.

بر اساس این گزارش، کل بارش‌های کشور از ابتدای سال ابی جاری تا 9 بهمن ماه، 72 میلی‌متر بوده که در مقایسه با مدت مشابه سال آبی گذشته 136 میلی‌متر، 47 درصد و نسبت به مدت مشابه متوسط 48 ساله 107 میلی‌متر،‌33 درصد کاهش داشته است.

این مقدار بارندگی نسبت به میانگین دوره‌های مشابه درازمدت 107 میلی‌متر، 33 درصد کاهش و نسبت به دوره مشابه سال آبی گذشته 136 میلی‌متر، 47 درصد کاهش نشان می‌دهد.

بر همین اساس بیشترین بارش‌ها در حوضه آبریز دریای خزر با 156 میلی‌متر بوده که در مقایسه با مدت با مدت مشابه سال قبل 243 میلی‌متر،‌36 درصد و در مقایسه با متوسط 48 ساله 175 میلی‌متر، 11 درصد کاهش داشته است.

این گزارش می‌افزاید در یک هفته گذشته مجموع بارش‌ها در حوضه خلیج فارس و دریای عمان 33 میلی‌متر گزارش شده که این بارش‌ها در سیستان و بلوچستان به بروز سیلاب منجر شد.

 بیشترین بارش در حوضه آبریز خلیج فارس و دریای عمان مربوط به حوضه آبریز درجه دو بندرعباس - سدیج با 77 میلی‌متر و رودخانه‌های بلوچستان با 76 میلی‌متر بوده که این حوضه در سال آبی گذشته در مدت مشابه هیچگونه بارشی نداشته است.

بنابر این گزارش، کمترین ارتفاع بارش‌ها در حوضه آبریز خلیج فارس و دریای عمان مربوط به حوضه آبریز جراحی و زهره با 10 میلی‌متر به ثبت رسیده است.

بر اساس این گزارش، حوضه‌های آبریز رودخانه‌های بلوچستان نیز از ابتدای سال آبی جاری تا 9 بهمن ماه شاهد 76 میلی‌متر بارش، کرخه 32، مند، کاریان و خنج 27، مرزی غرب 26، حله رود و رود خانه‌های کوچک 19، کارون بزرگ 17، کل، مهران و مسیل‌های جنوبی 16، جراحی و زهره 10 میلی‌متر بارش بوده‌اند.

 لازم به ذکر است، حجم بارش اول مهر تا پایان 9 بهمن معادل 118 میلیارد و 658 میلیون مترمکعب است.

 

ایران خلیج فارس دریای خزر زهره عمان
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر