کد خبر: 464532 A

عملیات کابل برگردان با هدف توسعه شبکه کابل در مراکز مخابرات شهید تندگویان، شهید مشهدی مهدی، شهید باهنر (اسلامشهر)، شهید حکمت شعار از تاریخ ۱۰ اسفندماه آغاز می شود.

به گزارش ایلنا با اجرای عملیات مذکور ارتباط تلفنی مشترکین در مرکز مخابرات شهید تندگویان با پیش شماره های ۲۶۱۴، ۲۲۳۰ الی ۲۲۳۳، ۲۲۵۰ الی ۲۲۵۳، ۲۶۳۰ الی ۲۶۳۲ در محدوده شقاقی، قادری، گلزار، بقائی، علیدوست، انوار، سروستان، آفاق، گلبرگ، نمونه، شهاب و در مرکز مخابرات شهید مشهدی مهدی با پیش شماره های ۳۳۴۵ الی ۳۳۴۹، ۳۳۵۷، ۳۳۸۶، ۳۳۸۷ در محدوده خیابان خاوران، مظاهر، مسگرآباد، مسعودیه، قائم و در مرکز مخابرات شهید باهنر (اسلامشهر) با پیش شماره های ۵۶۴۶ الی ۵۶۴۹ در محدوده مرکز و در مرکز مخابرات شهید حکمت شعار با پیش شماره های ۷۷۰۹، ۷۷۱۳، ۷۷۱۸ الی ۷۷۲۱، ۷۷۲۴، ۷۷۴۴، ۷۷۴۵، ۷۷۴۹، ۷۷۸۰، ۷۷۸۹ در محدوده تکاوران، ۱۲، ۱۳ شرقی، ۳۰ متری دوم حداکثر به مدت ۳ روز با اختلال همراه است.

 

 

 

اسلامشهر مخابرات توسعه شهید مخابراتی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر