کد خبر: 466354 A

نخستین قرارداد خارجی در چارچوب طرح توسعه پژوهش محور میدان اهواز که 26 بهمن سال جاری از سوی پژوهشگاه صنعت نفت و دانشگاه صنعتی Delft هلند به امضا رسیده بود، از 11 اسفند ماه آغاز بکار کرد.

به گزارش ایلنا، هدف اصلی از این قرارداد شناسایی و ارزیابی روش های بالقوه ازدیاد برداشت برای بکار گیری در مخزن بنگستان میدان اهواز است . شرکت ملی نفت ایران، کارفرمای اصلی طرح و شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب، به عنوان نماینده کارفرما بر فعالیت های پژوهشگاه و شرکای خارجی آن نظارت دارد.

گفتنی است، نتایج این قرارداد در فازهای بعدی برای پیاده سازی پایلوت ازدیاد برداشت در مخزن بنگستان میدان اهواز مورد استفاده قرار خواهد گرفت .

 

شرکت ملی نفت ایران صنعت نفت هلند اهواز میدان
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر