کد خبر: 470049 A

در نیمه نخست سال نود و پنج تامین مالی طرح های تخصصی از سوی بانک کشاورزی ۴۶۷۴ میلیاردتومان، تامین مالی طرح های تخصصی از سوی بانک توسعه صادرات ۱۷۷ میلیارد تومان، تامین مالی طرح های تخصصی از سوی بانک صادرات ۹۰۶۰۰۰ دلار بوده است.

به گزارش خبرنگار ایلنا؛ سرمایه گذاری توسعه‌ای نقشی بسیار مهم در پیشبرد اهداف اقتصادی کشورهای در حال توسعه دارد. لزوم ورود بانکها به تامین مالی پروژه‌های زیرساختی عملا در دهه های پایانی قرن ۱۹ حس شد.

قانون قدیمی احداث پروژه های عمرانی، مصوب سال ۶۶ یکی از بسترهای حضور بانکها در پروژه های زیرساختی در کشور است.

ایران در سالهای اخیر با مشکلاتی فراوان در زمینه تامین مالی پروژه های زیرساختی با اهمیت که اساسا مهم‌ترین نیازهای جامعه را برطرف می‌کنند روبرو بود.

به همین واسطه همواره سعی در سوق دادن نظام بانکی به ایجاد پشتوانه برای این طرح ها وجود داشت و در طول ۳ سال و نیم گذشته بانکهای زیرمجموعه وزارت اقتصاد اعم از دولتی، خصوصی و تخصصی علیرغم انجماد نقدینگی گسترده در شبکه بانکی عملکرد قابل توجهی در تامین مالی طرح های زیرساختی داشته‌اند و چند صد میلیارد تومان منابع ارزی و ریالی برای ابادانی کشور اختصاص داده‌اند.

در سال ۹۲ بیش از ۳۶۰ میلیون دلار به یک متقاضی طرح زیرساختی از طریق بانک ملی تعلق گرفت.

در سال ۹۳ برای ۲ طرح معادل ۲۳۳ میلیون دلار اختصاص یافت.

در سال ۹۴ مبلغی به ارزش ۱۹۴میلیون و ۵۷۳ هزار دلار برای ۲ متقاضی تامین اعتبار از سوی بانکها در بخش ارزی صورت گرفت.

در سال ۹۵ تا پایان نیمه نخست مبلغ ۳۴ میلیون و ۲۳۸ هزار دلار برای متقاضی طرح زیرساختی تامین مالی شده است.

از سال ۹۲ تا سال ۹۵ مجموع تامین مالی پروژه های زیرساختی در بخش ارزی رقمی بیش از ۸۴۲ میلیون دلار بوده است.

مجموع تامین مالی طرح های زیرساختی در سال نودو دو ۱۰ طرح، در سال نود و سه ۱۱ طرح در سال نودو چهار ۱۸ طرح و در سال نود و پنج ۱۸ طرح بوده است.

تامین مالی طرح های تخصصی از سوی بانک کشاورزی ۴۶۷۴ میلیاردتومان، تامین مالی طرح های تخصصی از سوی بانک توسعه صادرات ۱۷۷ میلیارد تومان، تامین مالی طرح های تخصصی از سوی بانک صادرات ۹۰۶۰۰۰ دلار بوده است.

ایران دلار کشاورزی کشورهای در حال توسعه نقدینگی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر