کد خبر: 474140 A

مدیرعامل رایانه کمک با اعلام این مطلب افزود: بانک مربوطه به جای عذرخواهی، رفع نقص و جبران خسارت، برای ما خط و نشان می کشد که مبادا مستندات را منتشر کنیم!

به گزارش ایلنا ضعف فنی یک شرکت پرداخت الکترونیک وابسته به یکی از بانک های خصوصی  موجب بروز اختلال  میلیون ها خرید در مرحله پرداخت شده به نحوی که برآوردهای اولیه حاکی از بروز 70 میلیارد تومان خسارت است.

مدیرعامل رایانه کمک با اعلام این مطلب افزود:  بانک مربوطه به جای عذرخواهی، رفع نقص و جبران خسارت، برای ما خط و نشان می کشد که مبادا مستندات را منتشر کنیم!

پاشا ناصرآبادی، در جمع خبرنگاران ضمن بیان این مطلب تصریح کرد که احتمالاً این نقص همچنان در سامانه های فنی بانک مربوطه موجود بوده و فقط محدود به مشتریان این شرکت نیست و عجیب است که بانک مرکزی و مشخصاً شرکت شاپرک به جای صیانت از حقوق و دارایی های مردم همچنان سکوت اختیار کرده است!

وی افزود:  از آنجایی که بانک خصوصی مورد نظر  از ارائه گزارش های شفاف امتناع می کرد، نهایتاً مجبور به طرح شکایت در مرجع قضایی شدیم که متعاقب آن و با دستور مقام محترم قضایی معلوم شد که تعداد خریدهای ثبت شده در سامانه های بانک، 1400درصد بیشتر از مقداری بوده که قبلاً اعلام شده بود!

*رییس کل بانک مرکزی را درجریان گذاشتیم 

شاکی پرونده در عین حال تصریح کرد: مکرراً در خصوص چنین نقصی  به مدیران بانک مربوطه  و بانک مرکزی هشدار داده بودیم و از ماه ها قبل شخص رئیس کل بانک مرکزی هم در جریان این موضوع قرار گرفته بودند ولی متاسفانه مستنداتی که به بانک مرکزی ارسال می کردیم، بایگانی شده است!

*سرنوشت نامعلوم 93 درصد از خریدهای گزارش شده!

مدیرعامل "رایانه کمک" با اشاره به گزارش کارشناس رسمی  دادگاه افزود:  تجهیزات فنی بانک به اندازه ای ضعیف بوده که حدود 70 درصد  درخواست ها را دریافت نکرده و از سوی دیگر سرنوشت 93 درصد از خریدهای گزارش شده همچنان نامعلوم است و در خصوص 7 درصد  باقیمانده هم، عملیات پرداخت در 90 درصد موارد با خطا رو به رو شده است که این میزان انحراف در عملکرد یک سامانه ی بانکی فاجعه بار است!

وی تاکید کرد که به لحاظ قانونی، بانک ها مکلف به رعایت الزامات فنی مقرر در شقوق 2 و 3 از بند "ج" ماده 2 قانون تجارت الکترونیک هستند و بانک مرکزی نیز مکلف به نظارت بر حسن اجرای تعهدات قانونی و قراردادی بانک ها است.

*آماده ایم که تمامی اسناد را در اختیار رسانه ها قرار دهیم

ناصرآبادی اعلام کرد: بانک مربوطه از وضعیت اسف بار سامانه هایش با خبر است اما با این حال اگر مدیران بانک کوچکترین شکی نسبت به وضعیت سامانه های خود دارند، آماده ایم تا  تمامی مستندات پرونده را به همراه نتیجه استعلام از مراجع مختلف در اختیار رسانه ها و عموم مردم قرار دهیم.

 

 

بانک مرکزی حقوق رایانه رئیس کل بانک مرکزی پرداخت الکترونیک
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر