کد خبر: 475436 A

شرکت توزیع برق مشهد صورت گرفت؛

طرح نوآورانه و هوشمند سنجش رضایت مشترکین به صورت آنلاین و تحت موبایل در شرکت توزیع برق مشهد اجرا و پیاده‌سازی شد.

به‌گزارش ایلنا، سامانه هوشمند "نظرسنجی و افکارسنجی از مشترکین شرکت توزیع برق مشهد" برای اولین بار در کلان شهر مشهد مقدس به صورت آنلاین و تحت موبایل در قالب دریافت سرویس و خدمات هوشمند داده آمایی، گردآوری و تحلیل مکانیزه اطلاعات میدانی مشترکین برق شهر مشهد با مشارکت شرکت داده کاوان یکی از واحدهای فناور پارک علم و فناوری خراسان اجرا و رونمایی شد.

این طرح با هدف کسب اطلاع از نظرات مشترکین و با ملاحظات صحت و دقت داده و اطلاعات و با رویکرد شفاف سازی بیشتر و انعکاس مؤثر، کارآمد و مستند به مدیران ارشد شرکت اجراء و در قالب آن 2250 پرسش‌نامه در 11 امور به همراه ملک آباد، توس و رضویه بین مشترکین توزیع شد.

این طرح در راستای اجرای گام اول بهره مندی از مزایای هوشمندسازی، در مقابل روش‌های سنتی و یا دستی، موجب صرفه جویی در هزینه و زمان فرآیندهای اجرایی طرح هوشمند فوق الذکر شده و علاوه بر کاهش صرف هزینه و زمان در ماخذ بیت المال، موجب افزایش سطح کیفی و دقت داده‌ها و اطلاعات نیز شده است.

تمامی مراحل گردآوری داده‌های میدانی از قبیل فرایند تکثیر و تکمیل مکانیزه و هوشمند پرسشنامه‌ها در کارتابل تحت موبایل ویژه پرسشگران طبق برنامه زمانبندی از قبل تأیید شده به صورت نظارت لحظه ای و تحت موبایل توسط روابط عمومی محقق شده است. سپس روابط عمومی شرکت در گام دوم جهت جمع بندی دقیق و انتشار اطلاعات بهنگام داده‌های تحلیل شده مبتنی بر علم آمار برای مدیران شرکت به شرح زیر در دستور کار خود قرار داد.

با توجه به اتمام فاز گردآوری که اطلاعات پرسشنامه با مشارکت 10 نفر پرسشگر، 3 نفر بازبین طرح (شامل تحلیل گر، طراح سیستم و مدیر طرح) به صورت هوشمند و تحت موبایل که بالغ بر 2000 پرسشنامه به تفکیک امور و با طبقه بندی خاموشی‌ها، نصب‌ها و مشترکین کلی گردآوری و تکمیل شده بود، روابط عمومی شرکت با مشارکت شرکت داده کاوان با رویکردی جدید و نگاهی مسئله محور (گزارش‌های تصمیم ساز و کاربردی ویژه مدیران) که بتواند کمک حال نظام مدیریت و برنامه ریزی شرکت باشد را ارائه کرد.

اولین وجه تمایز این طرح استفاده فرایند الکترونیک و هوشمند و به‌کارگیری تبلت یا موبایل است در حالی که سر شماری‌ها و نظرسنجی‌های گذشته معمولاً به صورت کاغذی انجام می‌گرفت، در این طرح سرعت بازیابی اطلاعات افزایش یافته و تحلیل و بهره برداری از اطلاعات تسریع شد. در گذشته خطای انسانی ناشی از تکمیل دستی و خطای انسانی ناشی از ورود به کامپیوتر اتفاق می‌افتاد و از همه مهم‌تر زمان بر بودن مراحل کیفیت اطلاعات و زمان استفاده از آن را به تأخیر می‌انداخت و عملاً بر فرایند برداشت اطلاعات نظارت لحظه ای، کارآمد، دقیق و هوشمندانه وجود نداشت.

دومین وجه تمایز طرح سنجش رضایت مشترکین افزایش مشارکت و اعتماد در مشترکین و در نهایت تصمیم‌سازی و تصمیم گیری جمعی مبتنی بر واقعیت و همچنین شفافیت اطلاعات به صورت لحظه‌ای و دسترسی راحت در هر مکان و زمان و گزارش‌های کاربردی مؤثر ویژه مدیران مبتنی بر واقعیت است.

 

 

برق صرفه جویی مشهد مشهد مقدس موبایل
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر