کد خبر: 477550 A

برای اولین بار در کشور؛

بخشی از اختیارات صندوق کشوری بیمه محصولات کشاورزی در زمینه مدیریت منابع و مصارف، روز چهارشنبه بر اساس تفاهمنامه این صندوق با سازمان جهاد کشاورزی و بانک کشاورزی خراسان رضوی به این استان واگذار شد.

قائم مقام صندوق بیمه محصولات کشاورزی کشور در مراسم امضاء این تفاهمنامه گفت : خراسان رضوی اولین استان در واگذاری این اختیارات است و این طرح در صورت موفقیت، درسایر استان های کشورهم اجرا می شود.

محمد ابراهیم حسن نژاد اضافه کرد: واگذاری اختیارات به استان ها خطرپدیری ( ریسک) در بخش کشاورزی را کاهش داده و اولویت بندی در پرداخت غرامت به خسارت دیدگان هم به تناسب وضعیت و شرایط انجام می شود.

وی افزود: این واگذاری اختیار، این امکان برای استان فراهم می کند تا کشاورزان با خطر پذیری( ریسک) کم تر هم به سراغ بیمه محصولات خود رفته و در این صورت مدیریت خطرپذیری هم راحت تر شده و صندوق هم تقویت می شود.

وی اظهار کرد: صندوق بیمه کشاورزی یک مجموعه زیان ده است، زیرا با این هدف ایجاد شده تا با حمایت از کشاورزان، زیان آنان را کاهش دهد چنانکه هر ساله چندین برابر حق بیمه های دریافتی، به بخش کشاورزی خسارت و غرامت پرداخت می شود.

وی گفت : به طور متوسط به ازای هر یک ریال حق بیمه دریافتی از کشاورزان ، پنج ریال غرامت به آنان در سال پرداخت می شود و این صندوق به طور کامل زیاد ده است و در برخی سال ها تا ۱۰ برابر حق بیمه دریافتی خسارت پرداخت کرده است .

بر اساس‌آمارها هم اکنون به طور متوسط ۴۰ درصد محصولات زراعی ، ۳۰ درصد باغ ها، ۷۰ درصد طیور و ۲۴ میلیون واحد دامی در سال در کشور بیمه می شوند.

 

جهاد کشاورزی خراسان رضوی کشاورزی محصولات کشاورزی استان ها
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر