کد خبر: 480765 A

از سوی مرکز آمار؛

مرکز آمار نرخ تورم نخستین‌ماه امسال را ۹.۴ درصد اعلام کرد.

به گزارش ایلنا، شاخص‌کل(بر مبنای۱۰۰=۱۳۹۰) در فروردین‌ماه ۱۳۹۶ عدد ۲۴۴.۹ را نشان می‌دهد که نسبت به ماه پیش، ۱.۸ درصد افزایش داشته است.

افزایش شاخص کل نسبت به ماه مشابه پارسال (تورم نقطه به نقطه)۹.۴ درصد است که نسبت به مدت مشابه ماه پیش(۸.۰ درصد)، ۱.۴واحد درصد افزایش یافته است.

براساس این گزارش، درصد تغییرات شاخص کل (نرخ تورم کالاها و خدمات مصرفی خانوارهای شهری) در ۱۲ ماه منتهی به فروردین ۹۶نسبت به دوره مشابه پارسال ۶.۹ درصد است که نسبت به همین اطلاع در اسفند۱۳۹۵ (۶.۸ درصد)، یک دهم واحد درصدافزایش یافته است.

شاخص گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» نیز در این ماه به رقم ۳۰۳.۱ رسید که نسبت به ماه پیش ۳.۹ درصد افزایش نشان می‌دهد.

براساس این گزارش، شاخص گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» نسبت به ماه مشابه سال پیش ۱۶.۱ درصد افزایش نشان می‌دهد و درصد تغییرات این گروه در ۱۲ ماه منتهی به فروردین امسال نسبت به دوره مشابه سال پیش ۸.۵ درصد بوده که نسبت به تورم ۱۲ ماهه منتهی به اسفند ۹۵ (۷.۶ درصد)۰.۹ درصد افزایش نشان می دهد.

شاخص گروه اصلی «خوراکی‌ها» نیز در ماه مورد بررسی به عدد ۳۰۱.۹ رسید که نسبت به ماه پیش ۴.۱ درصد افزایش نشان می‌دهد.

همچنین شاخص گروه اصلی «خوراکی‌ها» نسبت به ماه مشابه پارسال ۱۶.۵ درصد افزایش نشان می‌دهد و نرخ تورم ۱۲ ماهه این گروه نیز ۸.۴ درصد است.

شاخص گروه عمده «کالاهای غیرخوراکی و خدمات» در فروردین ماه امسال به رقم ۲۲۴.۹ رسید که نسبت به ماه پیش هشت دهم درصد افزایش داشته است.

افزایش شاخص گروه عمده «کالاهای غیرخوراکی و خدمات» نسبت به ماه مشابه پارسال ۶.۶ درصد و نرخ تورم ۱۲ ماه منتهی به فروردین ۹۶ نیز نسبت به دوره مشابه پارسال این گروه ۶.۲ درصد است که نسبت به تورم ۱۲ ماهه منتهی به اسفندماه ۱۳۹۵ (۶.۴ درصد) دو دهم درصد کاهش یافته است.

تورم
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر