کد خبر: 490323 A

زنگنه در پیامی ویدئویی گفت: مردم روز جمعه تعیین می کنند که سراسر ایران مثل خراسان شود و یا خراسان مثل بقیه ایران شود.

حجم ویدئو: 1.18M | زمان ویدئو: 00:00:21
ایران خراسان جمعه مردم سراسر
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر