کد خبر: 495232 A

قانون موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری سنگاپور جهت اجرا از سوی رییس جمهور به وزارت امور اقتصادی و دارایی ابلاغ شد.

موافقتنامه مذکور، پس از تصویب در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی در چهارم اردیبهشت ماه و تایید آن در تاریخ 20 اردیبهشت ماه از سوی شورای نگهبان، در مورخ 30 اردیبهشت ماه، از سوی مجلس جهت ابلاغ برای رییس جمهور ارسال شده است.

این گزارش حاکی است، این موافقتنامه با تاکید بر اینکه، هر یک از طرف های متعاهد، سرمایه گذاری در قلمرو طرف دیگر را تشویق خواهد کرد، تصریح می کند: هر کدام از دولت های ایران و سنگاپور زمینه های مناسب را جهت سرمایه گذاری برای سرمایه گذاران طرف متعاهد دیگر در قلمرو خود فراهم خواهند آورد.

این توافقنامه اشعار دارد: هیچ کدام از سرمایه گذاری های سرمایه گذاران دو کشور، توسط طرف دیگر، نباید ملی یا مصادره شده یا تحت تدابیر دارای اثر مشابه ملی یا مصادره قرار گیرد، مگر آنکه اقدام مزبور به روش غیر تبعیض آمیز، برای اهداف عمومی، به موجب فرآیند قانونی و در مقابل پرداخت غرامت انجام پذیرد.

در بخش دیگری از این موافقتنامه تصریح شده است: هیچ یک از مفاد این موافقتنامه نباید به نحوی تفسیر شود که یک طرف را ملزم به ارائه هر نوع اطلاعاتی کند که افشای آن مغایر منافع مهم امنیتی آن باشد.

گفتنی است، این موافقتنامه 30 روز پس از تاریخ ارائه آخرین اطلاعیه هر یک از دو کشور به طرف دیگر، در خصوص انجام اقدامات لازم مبنی بر لازم الاجرا شدن موافقتنامه، به مدت 15 سال به مورد اجرا گذاشته خواهد شد و پس از مدت مزبور این موافقتنامه همچنان معتبر خواهد ماند، مگر انکه یکی از طرف های متعاهد، یک سال قبل از انقضاء یا خاتمه آن، طرف دیگر را به طور کتبی از تصمیم خود مبنی بر فسخ آن مطلع سازد.

 

 

امور اقتصادی و دارایی ایران دولت رییس جمهور سرمایه گذاری
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر