کد خبر: 495875 A

معاون نظارتی بانک مرکزی در خصوص «بانک های مجاز و برخی تهمت های ناروا در عرصه انتخابات ریاست جمهوری» اظهارنظری نکرده است.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، امروزخبری جعلی توسط برخی منابع گمنام در فضای مجازی به نقل از آقای فرشاد حیدری، معاون نظارتی بانک مرکزی در خصوص «بانک های مجاز و برخی تهمت های ناروا در عرصه انتخابات ریاست جمهوری»  منتشر شد، که ضمن تکذیب این موضوع  تاکید می شود، ایشان هیچ مصاحبه  و یا اظهارنظری با این مضمون با هیچ یک از رسانه های کشور نداشته است.

بدیهی است، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از طریق مراجع قضایی، نسبت به پیگیری حقوقی موضوع اقدام خواهد کرد.

انتخابات ریاست جمهوری بانک مرکزی روابط عمومی مصاحبه معاون نظارتی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر