کد خبر: 497290 A

مدیر حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی گیلان خبر داد:

مدیر حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی گیلان از ورود غیر قانونی سم قارچ کش تقلبی با تغیر لیبل اصلی خبر داد.

به گزارش ایلنا، مهندس محمد ابراهیم محمدی، مدیر حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی گیلان اظهار کرد: براساس گزارش های واصله و مشاهدات انجام شده، ترکیبی با نام قارچ کش پنکونازول 20%  EW منتسب به ساخت کارخانه تراگوسا کشور اسپانیا و شرکت وارد کننده توسعه کشاورزی هزاره سوم در پاره ای از مناطق توزیع وعرضه شده است که با توجه به برخورداری از  محتویات ناشناخته وتقلبی و ورود از مجاری غیرقانونی (فارغ از اقدامات نظارتی سازمان حفظ نباتات) با تغییرمندرجات لیبل اصلی( پاک نمودن شماره بچ وتاریخ تولید اصلی ودرج شماره بچ تقلبی BAT-60719732 وتاریخ تقلبی 02/2017) غیرقانونی اعلام می گردد.

محمدی افزود: لازم است ضمن بررسی همه جانبه موضوع و اطلاع رسانی همگانی جهت خودداری از تهیه، توزیع و مصرف ترکیب فوق، نسبت به شناسایی مکان های عرضه و پیگیری مراتب ازطریق دستگاه های ذیربط اقدام مقتضی صورت گیرد تا ضمن معرفی متخلفین به مراجع قضایی و اعمال موازین قانونی، امحاءترکیب کشف شده باهزینه صاحب کالا انجام پذیرد.

 

سم قارچ کش سموم دفع آفات
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر