کد خبر: 502147 A

سکه‌های رایج یک هزارریالی، ۲ هزار ریالی و ۵ هزار ریالی‌در استان تهران توزیع می‌شوند.

به گطارش ایلنا، بانک مرکزی به منظور تامین مسکوک مورد نیاز هموطنان، سکه های رایج یک هزارریالی، ۲ هزار ریالی و ۵ هزار ریالی  در استان تهران را از طریق شعب منتخب بانک های صادرات، شهر، ملت، اقتصاد نوین و  ملی توزیع می کند.

لیست شعب منتخب توزیع کننده سکه های رایج یک هزاریالی، ۲ هزار ریالی و ۵ هزار ریالی

 

استان تهران اقتصاد ملت توزیع سکه
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر