کد خبر: 508138 A

دیوان عدالت اداری، بخشنامه سازمان مالیاتی را که براساس آن تقسیط و بخشودگی جرایم مالیات‌های مستقیم مشمول مالیات بر ارزش افزوده مشروط به ثبت نام و تسلیم اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده بود را باطل کرد.

به گزارش ایلنا؛ طبق نظر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، نظر به اینکه در مواد ۱۶۷ و ۱۹۱ قانون مالیات های مستقیم مصوب سال ۱۳۶۶ با اصلاحات بعدی، اعمال تقسیط بدهی قطعی و بخشودگی جرایم مالیاتی به ثبت نام و تسلیم اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده موکول نشده است.

در بندهای ۵ و ۱ ماده ۲۲ قانون مالیات های مستقیم عدم ثبت نام مؤدیان و عدم تسلیم اظهارنامه مشمول جریمه است. بنابراین حکم مقرر در بخشنامه شماره  ۲۰۰/۹۳/۶۶- ۲۴ شهریور ۱۳۹۳ سازمان امور مالیاتی کشور که برخورداری از احکام مواد ۱۶۷ و ۱۹۱ قانون یاد شده را به ثبت نام و تسلیم اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده موکول کرده است، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود.

 

قانون مالیات مالیات بر ارزش افزوده اصلاحات دیوان
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر